Thorkild Knudsen, Hogager, ca. 1990. Thorkild Knudsen Biografi. Oversigt
© Leif Varmark, 2007.
Leif Varmark, 2007.
  Oversigt over artikler, som samlet udgør min beskrivelse af Thorkild Knudsens arbejde og betydning, af Folkemusikhuset i Hogager, af Folkemusikcentret sammesteds og af en række andre fænomener inden for dansk folkemusik siden 1970erne.  
  Kapitel 1 Begyndelsen  
  Kapitel 2 Thorkild Knudsen og Dansk Folkemindesamling 1961-1971  
  Kapitel 3 Folkemusikhuset i Hogager og de første år  
  Kapitel 4 Ophavsret og Folkemusik  
  Kapitel 5 Folkemusikbank og Folkemusikkonservatorium  
  Kapitel 6 Folkemusikhuset og Folkemusikhusringen