Kalkmaleri.  
Tilråb
© Leif Varmark, 2006. Mine tanker om fænomenet Tilråb i balladesangen.
 
Tilråb
I nogle ballader ser det ud til, at omkvædet skifter hele tiden. Dette fænomen optræder adskillige steder i balladetraditionen, i såvel de satiriske som de tragiske ballader, og vi finder det bl.a. i den ældste version af Kællingens skrifte, i Den lange vinternat, i Bondens kone hos hovmanden, Daniel Bosen m.fl. Teksten er forskellig i hvert vers og virker nærmest som en udenforstående kommentators understøttende eller drilske tilråb, mere eller mindre improviserede. Man må forestille sig et legerpar, en spillemand og en syngekone, hvor konen synger teksten, og spillemanden kommer med tilråbene for at sætte fut i fejemøjet. To spillemænd kan selvfølgelig også lave det nummer, hvor teksten egner sig. Eller Fordanseren/Andensangeren. Der er mange muligheder.
 
Tilråbene kan være spontane, opfundet til lejligheden, eller blive mere eller mindre faste. Som regel prøver jeg at lave dem selv, mens balladen synges, men kvaliteten svinger meget alt efter mit humør og engagement. Jeg prøver ofte at få tilråbene til at rime med teksten, men det er på ingen måde nødvendigt. Ideen er at få heppet stemningen op, at få stillet teksten i relief, at få tilført balladen og dansen ekstra energi. Således at der opstår en spænding mellem Forsangerens engagerede fortælling og Andensangerens eller spillemandens rappe bemærkninger.

Jeg prøver altid at finde på nogle nye tilråb, hver gang jeg har rollen som tilråber i en ballade.
 
 

Eksempler på tilråb: Kællingens skrifte

Svanings håndskrift II nr. 10

1 Hui sidder I her?
2 Hui varr du icke der?
3 De smaget saa vel
4 Saa maatte hun vel
5 Hand red saa vel
6 Du giff mig det
7 De smager saa vel
8 Nu ligger de der
9 Dan daat saa vel
10 Ieg sticker dig ihiel
11 Icke helder for din
12 Hun stack ham ihiel

13 Hun red saa vel
14 Hun red saa vel
15 Hand stod saa vel
16 I skrifter mig vel
17 Hand red saa vel


18 Saa maatt hun vel
19 Saa maatte hun vel
20 Saa maatt hun vel
 
Thorkild Knudsen 1995

1 Hvorfor sidder du der?
2 Hvorfor var du ikke der?
3 De smager så godt
4 Det måtte hun vel
5 Hov hov hovmand
6 Hvad rager det ham
7 De smager så godt
8 Den søde grød
9 Den gamle ost
10 Jeg stikker dig
11 Kom an
12 Skaft spyd kniv
13 Hopla
14 Hun red så godt
15 Galop
16 God morgen
17 Amen
18 Gamle hore
19 Nu ligger han der
20 Flæsk og kål
21 Velbekom
22 Her kommer hun
23 Færdig med dem
 
Leif Varmark 2006

1 Hun har halm i sko'ne
2 Og det gik som smurt
3 Den var go' og sød
4 Og hun var så kry
5 Hu hvor var han vred
6 Fingrene væk
7 Og den er ikke særlig sød
8 Nu ligger den dér
9 Nu ligger den også dér
10 Hun er fan'me strid
11 Men det ka' du bliv'
12 Han gik ud som et siv


13 Hu hej hvor det går
14 Ja han stod sgu og sov
15 Hendes synd er fæl
16 Ja det er ikke det du tror
17 Og nu er han stiv
18 Både for og bag
19 Det tror jeg hun nød
20 Sikke en ballade
21 Og hun gør det endnu