Om denne hjemmeside
Leif Varmark, Bisserup
På denne hjemmeside vil jeg præsentere et udvalg af traditionelle danske ballader: Satiriske, tragiske, magiske, mytologiske, helteballader osv. Der findes mange flere, end der kan blive plads til her, og der findes mange flere versioner - mange forskellige tekster og melodier - til hver enkelt ballade. Det er fordi balladerne synges af folk, og folk er som bekendt forskellige. Hver sanger har simpelthen sin egen version, og det vil fremgå af denne hjemmeside, at det har jeg også...

Tradition og fornyelse Balladerne har altid været en del af sproget, og de eksisterer derfor ikke på samme måde som digtede og komponerede sange med én bestemt tekst til én bestemt melodi. Tværtimod har sangerne til alle tider broderet videre på det, de hørte, byttet rundt og forvekslet, glemt og tildigtet samtidig med at de har forsøgt at bevare det særlige balladesprog og den særlige balladestil. Dette fænomen kalder vi tradition og fornyelse.

Balladerne er levende Allerede her har vi et problem, når vi nedfælder de forskellige ballader på papir, CD eller hjemmeside. Læseren, lytteren og nu også surferen tror, at her er en sangtekst med tilhørende melodi. Det lærer man så udenad og synger igen og igen. Men herved går både traditionen og fornyelsen i stå, og balladen mister sit liv. Derfor har jeg her medtaget eksempler på flere forskellige tekster og melodier til samme ballade, og jeg vil et par steder vise samme melodi i forskellige tempi og taktarter. Med tiden vil der også snige sig en del videooptagelser ind på siden.

Praksis er sandhedskriteriet Det drejer sig altså om lyde og bevægelser, og det er næppe muligt at beskrive på papir eller skærm. Her tænker jeg ud over tekst og melodi på fænomener som forsang-eftersang, råb, talesang, tilråb, mundmusik, dansetrin og -momenter, fedel, sækkepibe, trehulsfløjte, håndtromme og meget mere. Disse ting kan kun læres i praksis og på gulvet efter levende model. Mester-lærling. Men vi prøver alligevel! I øvrigt arbejder Balladeskolen sammen med Broby gamle Skole ved Sorø, hvor der afholdes balladekurser - ofte i tilknytning til denne hjemmeside.

6 indgange Dansk balladeforsknings hovedværk er: Anelise og Thorkild Knudsen: Seks indgange til balladen, Holstebro, 1995. Dette tobindsværk er uundværligt for dem, der er godt i gang med balladerne, men noget vanskeligt tilgængeligt for nybegyndere, og det er lige netop det problem, vi vil gøre noget ved. Hjemmesiden vil »oversætte« centrale dele af dette værk.

Seks indgange til balladen betyder seks forskellige måder at nærme sig balladernes forbløffende verden på. Der er sikkert flere, men de seks er følgende:

  1. Balladesangeren
  2. Ordene
  3. Tonerne
  4. Dansen
  5. Fremførelsesformen
  6. Balladescenen
Disse indgange eller temaer vil gennem hele hjemmesiden blive behandlet såvel teoretisk som med eksempler i ord, lyd og billeder.
 
Leif Varmark i studererkammeret, 1999.
Broby gamle Skole, ca. 2000 (bygget 1930).
Anelise og Thorkild Knudsen, Folkemusikhuset i Hogager, 1981.
Hovedværket »Seks indgange til balladen«, 1995.