Morten ligger lig
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter anonyme sangere, 1500-tallet. Melodi: Personlig version efter 1) Ane Rasmussen (Lille Ane), Broby, 1870, og 2) Karen Toxværd, Sillestrup, 1885. Ældste kendte version: Hjertebogen nr. 42, 1553-55. DGF 408.

 GK 6-dans                                                                                                                                                                Dans 2
Node efter DgF bind 11, 409/2. Melodi C 70/18:1.

Jeg vil en vise kvæde for hvem der vil høre på
det er om den unge hr. Morten måtte ikke den jomfru få
   hr. Morten ligger på båre
   og jeg sover alene

LM 6-dans                                                                                                                              Dans 1
Node efter DgF bind 11, 409/3. Melodi E 85/3:2.

Jeg kvæde vil en vise for hvem der vil høre på
   jeg kvæde vil en vise for hvem der vil høre på
alt om den unge Morten måtte ikke den jomfru få
   hr. Morten ligger på båre
   alt om den unge Morten måtte ikke den jomfru få 
------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg vil en vise kvæde for hvem der vil høre på
det er om den unge hr. Morten måtte ikke den jomfru få
   hr. Morten ligger på båre
   og jeg sover alene

Han fæsted jomfru Lisbeth så dannet og dydelig
og det fortrød hans frænder for hun var ikke rig

Det sagde jomfruens frænder da de tidende kom på:
»Vi sværger ved den øverste Gud han skal hende aldrig få«

Hans frænder sendte ham af land og over den salte rhin
de gav den jomfru i kloster det var imod hendes sind

Og det var unge hr. Morten og han kom hjem til land
så stærke var de tidender som kom ham til hånd

Ja stærke var de tidender de gik ham til hjertet næst
de havde givet i kloster den jomfru han havde fæst

Og det var unge hr. Morten han svøber sit hoved i skind
og så går han i højeloft for sin kære fader ind

»Og hør min kære fader I har gjort mig så stor en harm
min fæstemø har I givet i kloster endskønt hun var kun et barn«

»Og hør nu det min kære søn du skal ikke derfor kvide
en langt rigere jomfru hende vil jeg dig give«

»Langt heller vil jeg min fæstemø i hendes skarlagen små
end jeg vil ridder Stigs datter med alt det gods hun har«

»Og hør nu det min kære søn du tænker på mit råd
så lidet har Lisbeth det røde guld end mindre den grønne jord«

»Jeg regner ej det røde guld ej heller den grønne jord
jeg har givet Lisbeth min ære og tro jeg holder så vel mit ord«

Og det var unge hr. Morten han spørger sin bror om råd:
»Hvordan skal jeg jomfru Lisbeth ud af det kloster få«

»Ja du skal lade dig ligklæder skære og lægge dig på båre
så vil jeg ride til klosteret og sige du døde i går«

Hr. Morten lagde sig på båren lig det spurgtes så vide om ø
Hr. Nilaus red til klosteret for at klage sin broders død

Det var unge hr. Nilaus han ind i klosteret tren
og det var alle de klosterjomfruer de stander ham op igen

»Her sidder I alle I klostermøer jeg klager for jer min nød
min kære broder hr. Morten han ligger på båren død«

Alle sad de klostermøer de gav det lidet i gem
foruden jomfru Lisbeth hun kasted både saks og søm

»Og hør I det I klosterjomfruer jeg giver jer gode gaver
må jeg min broder hr. Mortens lig i jeres kloster begrave«

Det svarede jomfru Lisbeth hun var så væn en mø:
»Vi begraver ham i klosterets kirke han er den ære vel værd«

Så såre græd jomfru Lisbeth under sit skarlagenskind
dengang de førte hr. Mortens lig i Slangerup kloster ind

Da messen hun var sunget og folket det fór hjem
de lod tilbage hr. Mortens lig i kirken ligge hen

Og det var jomfru Lisbeth tændte op de vokslys ni
alt for hr. Mortens ligbåre satte hun alle de

Hun satte sig ved hans side hun vred sine hænder af nød:
»Give Gud fader i Himmerige jeg var i vuggen død«

Hun satte sig ved hans hoved hun bad så godt for hans sjæl:
»Dengang du i live var da undte jeg dig så vel«

Og op stod unge hr. Morten han gad ikke høre den harm
så kasted han bort de ligklæder og tog hende i sin arm

»Og hør min kære fæstemø lad fare bort din harm
nu skal du mig af klosteret følge om hesten os bære kan«

Ja det var unge hr. Morten slog over hende sobel og mår
så fulgtes de så listelig ud af den kirkegård

Og alle sad de klosterjomfruer de læste i deres bog
de tænkte det var en Guds engel der jomfru Lisbeth tog

Ja alle sad de klosterjomfruer og tænkte hver ved sig:
»Gud give en sådan engel ville også hente mig«
 
     
Kommentar    
Ordene Her har vi endnu en satirisk ballade i ædelig forklædning: den ser pæn og højtidelig ud, men det er den bare ikke. Den protesterer mod pengenes og kirkens magt, og sætter den frække humbugmager op som helt.

Balladeværksted i Hogager Engang i 1980erne arbejdede vi med denne ballade i flere måneder: Forskellige tekstversioner, forskellige melodier, talesang, dans, balladeteater osv. Her er tre bidder lyd fra dengang:

1. Et forsøg med Frands Povlsens melodi til Daniel Bosøn, en melodi, som ellers blev brugt til balladen om Palle Bosøn:
Lene Halskov, 1 min. 32 sek.

2. Lille Anes melodi.
Anelise Knudsen, 0 min. 52 sek.

3. Balladeteater, Karen Toxværds melodi.
Thorkild Knudsen m.fl., 3 min. 14 sek.
  Tonerne Til Mr. Morten er der to flotte melodier, som det er umuligt at vælge imellem, så det lader vi være med. Måske kan man sige, at Lille Anes er stolt og storslået, mens Karen Toxværds er dynamisk og fræk? Eller måske er det fuldstændig afhængigt af, hvem der synger hvad og hvordan. Prøv det hele og bemærk, hvordan historiens skifter farve, om man så må sige, med de forskellige melodier og tempi.

Dansen Der er med de to melodier også to dansemuligheder: en i Gang og en i Løb, og det er jo bl.a. vældig praktisk, hvis man er i gang med et danseforløb i et bestemt tempo og så pludselig bliver grebet af en uimodståelig trang til at synge om Mortens heltegerninger.

Fremførelsesformen Velegnet til balladeteater, og vi husker, at balladeteater er simultanteater, dvs. at alt muligt foregår alle mulige steder hele tiden for øjnene af de undrende tilskuere, der forsøges inddraget så meget som muligt.