Karl Høvding
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter anonyme sangere, 1500-tallet. Melodi: Personlig version efter anonym sanger, Nørre Nissum, 1810. Ældste kendte version: Hjertebogen, nr. 66, 1555. DgF 389.

LM 8-dans                                                                                                            Dans 2/Kvintspring
Node efter DGF bind 11, 389/1. Melodi B 10/3:5.

Alternativ toer:


Karl Høvding han sidder på Rabis ø
  min hjertelige rose og min kære
han taler så meget om sin fæstemø
  og ud i aften da vinder vi livet

Det sagde den svend som stod ham næst:
»Hr. Magnus han har liden Ellen fæst'«

»Nej førend hun skal blive hr. Magnus' viv
før skal det koste mit unge liv«

De vandt op sejl og forgyldte fløje
så sejled de ud fra Rabis ø

Og bruden hun står foran kirkedør
da bliver hun de sejl ud i søen var

»Og hør nu du Terkil kære broder min
du rider til stranden for søster din«

Karl Høvding han styred sin snekke for land
og Terkil han vendte sin ganger på strand

»Velkommen Karl Høvding af Rabis ø
Hr. Magnus drikker bryllup med din fæstemø«

»Hr. Terkil du skifter dine klæder med mig
det rødeste guld vil jeg give dig«

Så satte de bruden på brudebænk
Karl Høvding han skulle for bruden skænk'

 
 


Sildig om aftenen da røgen faldt på
da lystede bruden at sove gå

Så fulgte de bruden til brudehus
Karl Høvding gik forrest og bar de blus

Karl Høvding han udi brudesengen sprang
han slukked de brudelys med højre hånd

Og brat kom der bud for hr. Magnus ind:
»Karl Høvding han sover med bruden din«

Og snart var de brynjer af bjælken rykt
og snart var de hjelme om hovedet knyt

De stødte på døren med glavind og spyd:
»Stå op du Karl Høvding og kom herud«

Karl Høvding han ud ad døren sprang
sit guldbundne sværd han i hænderne svang

Det gjorde Karl Høvding så fast han stod
han kløved hr. Magnus fra isse til fod

Så vandt de op sejl og forgyldte fløje
så sejled de hjem til Rabis ø

Og nu har Karl Høvding forvundet sin harm
han sover hver nat i liden Ellens arm
 
     
Kommentar    
Ordene Her har jeg moret mig med at lave en absolut discount-udgave af historien. Teksten er skåret ned til et minimum, som lige akkurat opretholder en form for meningsfuld fortælling. Dette har jeg gjort for at bruge balladen til en øvelse: Byg din egen ballade - se nedenfor.
  Tonerne og dansen  De fleste kortlinje-tekster med relativt få stavelser, ca. 8-12, har melodier i Gang-tempo, men denne melodi synes jeg passer bedst til Løb, der ellers mest bruges ved ca. 12-16 stavelser pr. linje. Det går også fint undtagen to steder: Så sejled de ud fra/hjem til Rabis ø. Her har jeg så angivet et alternativt forslag.
 
     
Byg din egen ballade
Som bekendt findes balladerne, også den enkelte ballade, i forskellige versioner. Karl Høvding-balladen består af 5 episoder, som man kunne kalde 1) På Rabis ø, 2) På stranden, 3) I bryllupsgården, 4) Kampen og 5) Hjemrejsen. Lav din egen version ved at udskifte eller tilføje nogle af de nedenstående vers:

1. episode: På Rabis ø

»Og nu vil vi sejle op under ø
og nu vil vi gæste så væn en mø«

Det sagde den svend i kjortel sort:
»I går blev den jomfru givet bort«

»Da tør jeg sætte mit hele gods
hr. Magnus han skal hende aldrig få«

»Og hvem af mine svende vil orlov have
og hvem af mine svende vil med mig drage«

Ja ingen så ville de orlov have
og alle så ville de med ham drage


2. episode: På stranden

»Her ser jeg de sejl både gule og grønn'
og dem har jeg syet for Karl Høvding i løn«

Og Terkil han sprang på ganger rød
han red langt faster end fuglen fløj

»Nej ikke jeg gør det for guld så rød
hr. Magnus han giver mig mit levebrød«

»Ja vil du nu skifte dine klæder med mig
min eneste søster så giver jeg dig«

»Ja kan jeg din eneste søster få
så hjælper jeg dig hvordan det end vil gå«


3. episode: I bryllupsgården

Så førte de bruden i hr. Magnus' gård
der var ikke guld for de legere sparet

De løftede bruden af karmen ned
så herligt de legere de leged derved
 
 


Og bruden hun smilede under skind:
»Krist signe den svend som skænker vin«

Så satte de bruden i brudeseng
Karl Høvding han dvælte jo ikke længe

»Og hvem er den niding i brudehus
og hvem har nu slukket de brudeblus«

»Jeg er ingen niding om I synes så
for jeg er Karl Høvding af Rabis ø«


4. episode: Kampen

Hr. Magnus han råber over al sin gård:
»Og alle mine mænd tag nu brynjer på«

Og bruden hun ud på gulvet sprang:
»Og alt mit røde guld vil jeg gi' for ham«

»Du lader kun dit guld ud i skrinet bliv'
så vel ta'r jeg hånd om mit eget liv«

Det gjorde Karl Høvding i det første hug
han vog vel 30 hovmænd med gule lok

Det gjorde Karl Høvding i det andet slag
han fælded hr. Magnus og hans brødre tre


5. episode: Hjemrejsen

Så glade var alle Karl Høvdings mænd
de fulgte jomfru Ellen over grønne eng

Tak have Karl Høvding for han var tro
med æren da lod han sit bryllup bo

Tak have Karl Høvding han holdt sit ord
Terkil ham gav han sin søster god