Hr. Truels'es døtre
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter forskellige sangere, 1800-tallet. Melodi: Personlig version efter anonym sanger, Løgstør eller Lemvig, 1815. Ældste kendte version: Præsteindberetning fra Falster, 1666, trykt i Resens Atlas, bind V, side 94, 1688. DGF 338.

 GK 6-dans                                                                              Råb 1
Node efter DGF bibd 11, 338/1. Melodi B 15/1:2.
 

Hr. Truels sine døtre trende
  langt ude ved Fruerlands ø
de sover en søvn så længe
  åh ja
  i silke drager de roser

Hr. Truels han bor sig ude ved å
der har han tre døtre så liden og små

Og det stod hen i fjorten år
hr. Truels sine døtre til kirke vil gå

Den yngste vågned af senge:
»Kære søstre vi sover for længe

Stå op kære søstre vor søvn er for lang
nu har vi forsovet vor froprædkensang«

»Og har vi forsovet vor froprædkensang
så vil vi gå til aftensang«

De drog i guld alt over guld
og deres små fingre dem satte de fuld

Så gik de dem i højestue
og silkekjoler de på dem drog

Til Horbelev kirke der ville de gå
den høje guds ord at høre på

Og der de kom til Tåstrup lund
der mødte de en røverhund

Og der de kom i Tåstrup ris
der blev de tre røvere vis
 
  »Og enten vil I være tre røveres viv
eller I vil miste jeres unge liv«

»Nej hverken vil vi være tre røveres viv
ej heller vil vi miste vores unge liv

Men først måtte de være tre røveres viv
og så måtte de miste deres unge liv

Og røverne gik sig til bække
med guld og silke i sække

De gravede søstrene ned i sand
så sprang der tre kilder af det klareste vand

Så gik de op til den store gård
der stod hr. Truels var svøbt i mår

»Her står du hr. Truels både favr og fin
og vil du nu lukke tre pilgrimme ind«

»Ja gerne så lukker jeg pilgrimme ind
og gerne så skænker jeg øl og vin«

De drak så længe
hr. Truels gik til senge

»Og hør fru Mette hvad vi siger dig
og nu skal du sove med os alle tre

Vi gi'r dig silke og vi gi'r dig guld
for vi har poser og sække fuld«

»Ja først vil jeg guld og silke se
og så vil jeg sove med jer alle tre«
     
Fru Mette i deres sække så
der så hun sine døtres guldringe lå

Fru Mette i deres sække så
der så hun sine døtres silkekjoler lå

»I tøver en stund I ærlige mænd
så går jeg i stuen og reder seng«

De troede hun bredte de bolstre blå
men så gik hun ind for hr. Truels at stå

»Stå op hr. Truels du sover for længe
tre røvere har slået vores døtre i hjel«

Hr. Truels han råber over al sin gård:
»Stå op mine hovmænd tag brynjer på«
 
  Røverne ud af vinduet så:
»Ak I er så mange og vi er så få

Vi var tre brødre både liden og små
så blev vi af røvere stjålet fra

Den første gerning vi har gjort
er myrdet tre søstre og lagt dem i jord«

»Ja det var jeres søstre I dræbte i går
og det var jeres mor I ville trolove«

Nu klæder de to både stejle og hjul
den tredje han går i skoven i skjul
     
Kommentar:    
Balladescenen Denne ballade har været en levende del af folks hverdag. Det skete »lige der henne«. Ved Stigsnæs ved Skælskør, Horbelev på Falster, på Fyn, på Langeland, på Bornholm, Herning, Mariager, Sønderjylland, Skåne. Alle disse steder har lokale folk fremvist og fortalt om hr. Truels'es gård, kirkevejen, døtrenes grav osv. Adskillige steder viste man en kilde, der var sprunget frem ved døtrenes grav. Neden for gengiver jeg en lille smagsprøve på disse fortællinger.   Tonerne Der findes flere (6) smukke melodier til denne ballade, alle i hyrderåb-stilen. Jeg har valgt den ældste, da jeg synes den udtrykker Det store Råb (li-ma) bedst. Den bruger hele balladeskalaen undtagen den dybeste tone (sø). Indskuddet (tilråbet) har jeg selv lavet, for at få melodien til at passe til 6-dans.

Dansen Jeg har angivet tempoet som Gang, men det skal måske være Puls eller noget der imellem...
 
     
Sagn:    
Stigsnæs ved Skælskør Denne sang er uden tvivl meget gammel og kjent overalt paa Stigsnæs - men, besynderligt nok, ikke videre, ei engang i de tilgrænsende Sogne. Man knytter Sagnet til bestaaende Steder paa Næsset, som man dengang fortæller var begroet med Skov (dette er udenfor al Tvivl) og ogsaa paa Stigsnæs Østerhoved, nær Sevedø, en Bondegaard, som fordum kaldes Truelses Gaard, med Tilføjende, at denne Gaard i gamle Dage var beboet af »fornemme Folk«... »Borgeled« [hvor de mødte røverne, LV], nu kaldet Skidenled er det, gjennem hvilket Veien fra Stigsnæs fører ind paa Borreby-Gaards Marker, og »Slottet« hvor Røverne blev straffet, har været Marsk Stigs Borg, den siges at have ligget paa en Bakke i det nuværende Borreby Hauge [have], der den Dag idag bærer Navnet Baaren, dvs. Borgen... Ogsaa fortæller Stigsnæsserne at Røverne under Skidenled havde deres Hule med Bøiler i Loftet med Klokker... (H. V. Fiedler, 1847)
 
  Horbelev på Falster Horbeløv Kirke er den ældste paa Falster; og da der endnu ingen Kirke var paa Møen, gik Mønboerne i Kirke i Horbeløv. Nogle sige, at Grønlund da var saa smalt, at man kunne gaa over det paa »Horsepander«. I den Tid var der Røvere i Aastrup Skov, som nu er Mose. Disse Røvere toge to Drenge, Sønner af en fornem Frue paa Møen, og oplærte dem til Røveri. Da de vare voxne, overfaldt de en Søndag to Piger fra Møen (andre sige, at der var tre Piger, eller: to Piger og den enes Kjæreste) og sloge dem ihjel i Aastrup Skov. Røverne bleve kort efter fangne, og det oplystes da, at det var deres egne Søstre, som de havde myrdet. Røverne bleve henrettede paa en Høj tæt ved Kirken og begravede sammesteds; dog sige nogle, at de ligge begravne paa Kirkegaarden. Paa Horbeløv Kirkes Tårn ses endnu fire Hoveder, udhugne i Sten, og disse skulle da være de to Søstre og de to Brødres Billeder. (Niels Lindberg, 1854)