Bønderne dræber hr. Tidmand
© Leif Varmark, 2006. Tekst: Personlig version efter anonym sanger, 1500-tallet. Melodi: Personlig version efter Myse-Ellen, Magleby ved Skælskør, 1847. Ældste kendte version: It Hundrede vduaalde Danske Viser, ved Anders Sørensen Vedel, 1591, II, 19. DGF 317.

GM 6-dans                                                                          Talesang
Noder efter DGF bind 11, 81/1. Melodi C 47/7:4.
 
Årle om morg'nen det var dag
  im trim trimmelim
hr. Tidmand klæder sig for sin seng
  sku lu
og han tog på sin skjorte skøn
  sku lu lai ja

Og han tog på sin skjorte skøn
og silketrøje var herlig grøn

Og bukkeskindsstøvler han snøred på ben
forgyldte sporer han spændte omkring

Så rider han op til Sønderherreds ting
han kræver skat af ædeling

Syv tønder rug af hver mands plov
hvert fjerde svin af olden skov
 
 


Op da stod den gamle mand:
»Den skat vi aldrig give kan

Og førend vi skal den skat udgi'
da skal hver mand på tinget bli'

I Sønderherreds bønder stå sammen i ring
lad ikke hr. Tidmand komme levende af ting«

Det første slag den gamle mand slog
han slog hr. Tidmand ned til jord

Nu ligger hr. Tidmand ham rinder blod
og end går ploven i sorten jord
og end går svind på olden skov
 
     
Kommentar    
Ordene Denne ballade findes kun i én opskrift, men der er en lille forklaring fra 1629, som starter med noget helt andet: ... en Tyran, Trytzus vid Naffn, huilcken plagede, skattede oc skindede sine fattige Bønder oc Vndersaater vden al naade ... Men Bønderne grebe Hierte oc Mod, finge Spiudet fra hannem, oc sloge hannem dermet til døde, etc.

Video:
Ole, Jeppe og Stefan, 2007: 1 min. 55 sek.
(...men de glemmer den forsænkede septim!)
  Denne Tyran vaar verre end her Timand, som blev slaget paa Synderherretz Ting om huilcken Bynderne siunge i Iydland:
 
Nu ligger Timand oc rinder Blod
endnu gaar Plog vdi sorten Iord, etc.

 
Tonerne Melodien er lånt fra Myse-Ellens »Sidsel Viddelvand«.