Hr. Torbens datter
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter anonym sanger, 1600-tallet. Melodi: Personlig version efter Bolette Morgenstjerne, Frederiksborg (=Hillerød), 1809. Ældste kendte version: Det mindre stockholmske Håndskrift, nr. 7, 1641. DGF 288.

 PM Blød 2-spring                                                                                                              Talesang

Node efter DGF bind 11, 210/1. Melodi B 09/2x:1.

Vi var så mange søskende små
  der duggen driver så vide
så tidligt faldt os vor fader fra
  allerkæreste min
  stolt Inger hun sørger så såre

Om søndag ad aften de skured deres spyd
om mandagen ad morgen red de vrede ud

Og der de nu kom for norden den skov
der gik hr. Torben og holdt sin plov

»Her går du hr. Torben så favr og så fin
nu vil jeg ha' bod for frænde min«

»Jeg giver dig både hus og gård
og dertil min datter så væn en mår«

»Vi er ikke kommet for hus eller jord
men vi er kommet for dit hjerteblod«

Så huggede de hr. Torben så små
alt som det løv udi lunden lå
 
 
Så red de op til hr. Torbens gård
der stod hans datter med udslagent hår

Der stod hans datter så smal som en vånd
hun havde et guldkar på hver sin hånd

Hun skænked deri med lyst og spil
så drak hun sin faders banemand til

»Og havde jeg vidst at du var så god
aldrig havde jeg set din faders hjerteblod«

»Og har du slået min fader til død
da har du gjort mig så stor en nød«

»Og har jeg ikke gjort vel imod dig
så skal du nu ha' det så godt som jeg«

Han løftede hende på ganger grå
så slog han over hende kåben blå

Så red han over de sorte heder
og aldrig så hun sin fader mere
     
Kommentar:    
Ordene Denne ballade findes kun i én enkelt optegnelse, som til gengæld er så flot og tydelig, at det stort set ikke er nødvendigt at ændre noget. Første vers er en stemningsgivende indledning, formodentlig brugt som dansekald. Oprindeligt omkvæd er »under liden« og »Der dagen han dagis och duggen den driffuer saa wide«.   Tonerne Der er ingen melodi til Hr. Torbens datter. Her bruger jeg Bolette Morgenstjernes melodi  til »Hr. Peders slegfred«, DgF 210, og jeg har derfor måttet fuske lidt med omkvædsteksten.

Dansen Tempoet er Puls eller Løb. Ideen er, at man danser noget 6-dans-noget med bløde bevægelser...