De to søstre
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter forskellige sangere, 1800- og 1900-tallet. Melodi: Personlig version efter Margrethe Jensen, Nørre Åby, 1884. Ældste kendte version: Rahbeks »Tilskueren«, 1821. DGF 95.
 
 GM 6-dans                                                                        Talesang
Node efter DGF bind 11, 95/7. Melodi E 84/5:3.

Der boede en mand lidt sønden for vor å
   fattera sommer svane
der havde han de døtre to
   de vendte
   de vendte vær velkommen hjem

Den yngste var så lys som sol
den ældste var så sort som jord

Og der kom bejlere gangendes frem
de bejled til den yngste af dem

Ja alle ville den yngste ha
slet ingen ville den ældste ta

»Og søster søster hør mit råd
kom lad os ned til stranden gå«

Den yngste gik foran med udslået hår
den ældste bagefter med falske råd

Den yngste gik ud på hviden strand
den ældste skubbed hende ud i vand

Den yngste stod op på breden sten
den ældste skubbed hende ud med sit ben

»Og søster søster red mig i land
så gir jeg dig mit røde guldbånd«

»Nej aldrig redder jeg dig til land
førend jeg får din fæstemand«

»Og søster søster red mit liv
så gir jeg dig min guldslagne kniv«
 

 

»Nej aldrig redder jeg dig til land
førend jeg får din fæstemand«

»Nej aldrig skal du min fæstemand få
langt heller vil jeg synke under bølgen blå«

»Ja synk du kun og kom aldrig til land
jeg får jo nok din fæstemand«

Og der kom vejr og vestenvind
de bar det lig på stranden ind

Der kom to spillemænd gangendes frem
de så det lig som lå på strand

Og de skar af hendes dejlige krop
deraf så gjorde de fedelstok

Og de skar af hendes hendes dejlige hår
der af så gjorde de fedelsnor

Og de skar af hendes arme to
deraf så gjorde de fedelbue

»Og kom lad os gå til den store gård
der hvor det store bryllup skal stå«

Og de spillede for det første:
»Vor brud har druknet sin søster«

Hun trådte den spillemand på hans fod
så blodet sprak af neglerod

Og de spillede for det andet:
»Det lig er drevet til landet«

Hun tog en guldring af sin arm
den lagde hun i den spillemands barm

»Her står vi som et par drukne dårer
slet ingen kan tro os på vort ord

Her står vi som et par drukne mænd
slet ingen kan tro vores ord for sandt«

Og de spillede for det tredje
så begyndte bruden at græde

Om søndagen sad hun på brudebænk
om mandagen lå hun i jern var spændt

Om tirsdagen sad hun på retterbænk
om onsdagen lå hun på bål var brændt