Ribold og Guldborg
© Leif Varmark, 2006. Tekst: Personlig version efter Conrad Frederiksen, Hersnap, 1856, og andre sangere. Melodi: Personlig version efter Conrad Frederiksen, Hersnap, 1856. Ældste kendte version: Karen Brahes Folio, nr. 47, 1570. DGF 82.

LM 8-dans                                                                                                                  Dans 2
Node efter DGF bind 11, 82/7. Melodi C 56/8:1.
1. sanger:     Og  Ri-         bold han  tje-        ner   i      kon-      gens       gård
2. sanger:                                                                   kon-      gens       gård

Node efter DGF bind 11, 82/7. Melodi C 56/8:1.
2. sanger:     Ja  Ri-         bold han  tje-        ner   i    kon-       gens       gård
1. sanger:                                                                  kon-      gens       gård
Node efter DGF bind 11, 82/7. Melodi C 56/8:1.
1. sanger:     han tje- ner dan- ner- kon-       gen  da    di    da    di    da     da-   i     ja
2. sanger:
Node efter DGF bind 11, 82/7. Melodi C 56/8:1.
1. sanger:     di    da  didl   la    di    dah         ja     i    man-       ge           år
2. sanger:                                                                  man-       ge-          år
Node efter DGF bind 11, 82/7. Melodi C 56/8:1.
2. sanger:    han tje- ner  dan- ner- kon-      gen  da   di    da    di    da     da-   i-    ja
1. sanger:
Node efter DGF bind 11, 82/7. Melodi C 56/8:1.
2. sanger:    di    da   didl  la   di    dah         ja     i   man-         ge          år
1. sanger:                                                                 man-        ge           år
 
   
Kommentar    
I bretonsk balladetradition optræder et fænomen, man kunne kalde dobbeltmelodi eller udvidelsestral med overlapning. Det giver en masse flotte, sjove og dynamiske musikalske effekter, som tilfører både sangerne og danserne ny energi, og som sætter balladens historie i relief. Det hele løftes lissom op og udad til et højere musikalsk niveau.

Overlapning Du har en melodilinje på 8 takter, Etteren. Den synger Førstesangeren. Den gentages af Andensangeren, men således at han allerede starter på Førstesangerens sidste tre-fire takter og derefter fortsætter med sin egentlige gentagelse af Etteren. Når Førstesangeren så skal synge Toeren, starter han tilsvarende allerede på Andensangerens sidste tre-fire takter og synger så sin Toer, hvor så Andensangeren falder ind på de sidste tre-fire takter og fortsætter med gentagelsen af Toeren. Og sådan går det hak i hak derudaf. Virkningen er formidabel. På denne måde kan stort set alle ballader synges, hvis man har lyst til det. Det kalder vi overlapning.
 
  Dobbeltmelodi Toeren kan udvides til dobbelt længde med et dansetral, og her er det specielle, at dansetrallet ikke bare klistres på til sidst, som vi er vant til fra de danske ballader — vores mundmusikomkvæd. Det bretonske dansetral proppes ind midt i Toeren! Førstesangeren synger de første fire takter af Toeren, hvorefter han synger 8 takter med hjemmelavede, mere eller mindre spontane og varierede råbe-tralle-jodle-lyde, og hvorefter han fortsætter med de sidste fire takter af Toeren. Han har således udvidet Toeren til dobbelt længde, 16 takter.

Disse to teknikker kombineres nu: Andensangeren starter sin del med overlapning af de sidste fire takter af den af Førstesangeren udvidede Toer, hvorefter han fortsætter sin version af Toeren med sin personlige version af dansetrallet, for til sidst af synge/gentage de sidste tre-fire takter af Toeren. Og her er Førstesangeren allerede faldet ind, hvorefter han fortsætter med næste vers og så fremdeles.
 

Ribold han tjener i kongens gård
  Ribold han tjener i kongens gård
han tjener dannerkongen di da di da di dai jah
di dah didl la di dah i mange år
  han tjener dannerkongen di da di da di dai jah
di dah didl la di dah i mange år

Han tjener ikke der for ære og løn
han tjener der for Guldborg for hun er så skøn

»Og hør du nu Guldborg allerkæresten min
og vil du ikke drage af landet med mig«

»Jo gerne vil jeg drage af landet med dig
men min faders store hunde de vogter på mig«

»Din faders store hunde kan vi gi' et stykke brød
de andre små hunde la'r vi løbe og gø«

Og Ribold han sadled sin høje hest
så satte han Guldborg for sit bryst

Og da de nu kom udi rosenlund
der mødte de en gammel mand i så ond en stund

»Og hør du hr. Ribold kær staldbroder min
og hvor har du stjålet den jomfru fin««

»Det er jo slet ingen jomfru fin
det er min syge søster jeg af klostret tog hjem«

»Og Ribold du skal ikke lyve for mig
jeg kendte jo Guldborg før jeg kendte dig«

Og Ribold trak ud sit gyldne sværd
så hug han den gamle i stykkerne små

De vidste ikke andet end de var ene to
så stod der et par degne og hørte derpå

Og degnene svøbte deres hoved i skind
så gik de i højeloft for dannerkongen ind

»Her sidder du dannerkonge drikker øl og vin
og Ribold han rider med datteren din«

Og dannerkongen råber over al sin gård:
»Og hør I mine hovmand I klæder jer i stål

Og hør I mine hovmænd I klæ'r jer uden falsk
for Ribold han er så hård en hals«

Og bukkeskindsstøvler de snøred om ben
forgyldene sporer de spændte omkring
 
 
 
 
>Og Guldborg hun sig over skulderen så:
»Nu ser jeg min fader så gammel og grå

Og brynjen den blå den har han på
det' tredve år siden den solen så«

»Og hør nu du Guldborg allerkæresten min
du holder min hest under grønne lind

Og hvis du nu ser mig bløde
nævn ikke mit navn for de døde

Og hvis du nu ser mig falde
nævn ikke mit navn for dem alle«

Og Ribold han hug i den første færd
vel 24 hovmænd med skjolde og sværd

Og Ribold han hug i den anden skare
vel 24 hovmænd og hendes gamle far

Og Ribold han hug i den tredje flok
hendes syv brødre med forgyldene lok

»Og Ribold og Ribold du stiller dit sværd
det var min yngste broder du kom for nær«

»Hvad enten vil du hjem til din faders land
eller vil du nu følge en fredløs mand«

»Nej ikke vil jeg hjem til min faders land
langt heller vil jeg følge en fredløs mand«

Så red de igennem den rosenlund
der kom ikke et ord af Ribolds mund

»Og hør nu du Ribold min hjærtens kær
hvorfor er du ikke så glad som før«

»Gud nåde dig Guldborg så lidet du kan
du ved ej du rider med en halvdød mand«

»Og der de nu kom til hr. Ribolds gård
der stod hans gamle moder vel svøbt i mår«

»Velkommen hr. Ribold kær sønnen min
og hvor har du fået den jomfru fin«

»Ja hende har jeg fået med så megen stor harm
ja hende har jeg vundet med min højre arm

Og hør min kære fader du holder min hest
og hør min kære broder du henter mig præst
 
 
Og hør min kære søster du reder min seng
og hør min kære moder du følger mig til den

Min fader han skal ha' min ganger grå
han rider så tit til tinge og fra

Min moder skal ha' min hængende karm
hun bærer for mig både sorg og harm

Min søster skal ha' mit røde guld
for min skyld så går hun så sorrigfuld
 
   
Min bror han skal ha' min fæstemø
med hende skal han leve med hende skal han dø«

»Nej førend jeg skal to brødre love
langt hellere vil jeg udi sorten jord sove«

Om morgenen tidlig da solen stod op
da var der tre lig i hr. Ribolds gård

Den ene hr. Ribold den anden hans mø
den tredje hans moder af sorgen død