Sidsel Viddelvand
© Leif Varmark, 2007. Tekst og melodi: Personlig version efter Ellen Nielsdatter (Myse-Ellen), Magleby ved Skælskør, 1847. Ældste kendte version: Myse-Ellen 1847 (svensk 1690). DGF 81.

GM 6-dans                                                                          Talesang
Node efter DGF bind 11, 81/1. Melodi C 47/7:4.
 
Der er en jomfru på vort land
  im trim trimmelim
hun hedder Sidsel Viddelvand
  sku lu
hun sagde hun ville en vinternat
  sku lu lai ja

Hun sagde hun ville en vinternat
sove hos en ridder brask

Hun sagde hun ville om morgenen
stå lige god mø på torvet

Og kongen havde sønner fem
til hende red da en af dem

»God aften god aften skøn jomfru god
jeg er kommet for at prøve dit store mod«

»Så bind din hest ved saddelknap
mens jeg går foran og lukker op

Ja bind din hest ved saddelring
mens jeg går foran og reder seng«

Skønjomfru taler til ternen sin:
»Du henter mig ind de dyner fem

Du henter mig ind de dyner ni
du skriver en søvn i hver af de
 
  Hvad enten vil du drikke mjød eller vin
eller vil du sove i hermelin«

»Ja først vil jeg drikke mjød og vin
og så vil jeg sove i hermelin«

Han sov i dage han sov i to
ja han sov og den tredje med

Ja han sov og den fjerde med
til om aftenen skøn jomfru vækked ham

»Vågn op vågn op skøn ridder god
du har bortsovet dit store mod«

»Fem hundred rigsdaler dem gi'r jeg dig
og sig du slap ej mø fra mig«

»Fem hundred rigsdaler dem passer jeg ej på
og skam få den der lyver sig på

Og når jeg kommer blandt jomfruer flest
så skal jeg spotte dig allermest

Og når jeg kommer blandt riddere flest
så skal jeg kræve dig svøb og list«

Kommentar: Myse-Ellens version er den eneste danske version, men der findes en svensk fra 1690erne.