Lavst Johansen Biografi
© Leif Varmark, 2007.
Evald Tang Kristensen, ca. 1870.
  Lavst Johansen, 1823-1904, Søagre, Snejbjerg sogn, Ringkøbing amt. Evald Tang Kristensen besøgte ham i 1871 og 1872.  
Kort, Snejbjerg. Biografi 1. Lavst Johansen er født den 9. februar 1823 i Nyby, Sinding sogn. Hans moder var fra Skjærk i Avlum, og af hende har han lært sine viser. Da han var i sit 10. år, flyttede forældrene til Søagre i Snejbjærg, tæt ind til Tjørring skjel, og da han var 28 år, fik han stedet efter dem og boer der endnu. (Jysk Almueliv Tillægsbind VI, side 297-298.)
 
 
  Biografi 2. Lavst Johansen paa Søagre druknede i Aaen i Fjor Vinter (1904). Han var en Morgenstund gaaet op til Kjøbmanden, der boer oppe ved Landevejen, og gik snart derfra igjen. Man savnede ham hen ved Middagstid og skulde til at se efter ham. Da fandtes han død og liggende nedenfor Aabrinken med et Saar i Hovedet. Han maa være gledet ud, da han vilde gaa over Spangen, og saa have slaaet sig saa stærkt, idet han faldt ned, og ikke kunnet hjælpe sig selv op. Der var dog kun lidt Vand i Aaen. Han havde selv en Anelse om, at han der vilde forulykke, idet han en Gang sagde til vor Pige, som fulgte ham og hans kone hjem en Vinteraften, da Spangen var noget glat: »Ja, den Spang bliver nok min død«. Han sad nu paa Aftægt hos Sønnen, kom tit op her hos os om Morgenen og fik en Taar Kaffe. (Kristine i Arnborg til ETK, DFS 1929/102 VI, 3, 30.)
  
 
  Repertoire  
  Fluens bryllup
Præstens deje
Agnete og Bjergmanden
Skjoldmøen
Stalddrengen
Adelbrand og Lenelille
 
 
  Lavst Johansen, Søagre, 1895.