Kristen Rasmussen (Kræn Rask), ca. 1900. Kristen Rasmussen Egendal Biografi
© Leif Varmark, 2007.
Evald Tang Kristensen, ca. 1925.
  Kristen Rasmussen Egendal, 1825-1906, Egendal, Tem sogn, Skanderborg amt. Han blev også kaldt Kræn Rask. Marie Sandahl besøgte ham i 1875. Evald Tang Kristensen besøge han i 1899, 1900 og 1902.    
  Biografi 1. Kristen Rasmussen, almindelig kaldet Kræn Rask, er født den 29. oktober 1825 i Egendal gård i Tem sogn, og der bor han endnu på aftægt. Faderen hed Rasmus Mikkelsen, og moderen Sidsel Marie Jensdatter. Han fik gården 1848, da faderen var død, og moderen sad da på aftægt hos ham. Han har selv 1885 afstået gården til sønnen. Den er på 200 tønder land, hvoraf de 20 tønder er skov. Han har aldrig været ude at tjene og har brugt fiskeri og skytteri der hjemme sammen med landbruget.

Af bedsteforældrene, der begge kunne synge, har han lært sine viser. De var fra Kalkegnen. Bedstefaderen var fra Kjølsen, og bedstemoderen fra Mønsted. Hun blev opfødt i Viborg tugthus hos en landsdommer Mynster, som var inspektør der. Han var nemlig hendes morbroder. Både han og fruen sang, og de sang ikke andet end gamle viser. Der har Inger altså lært dem. Hans bedsteforældre købte så en gård i Salten, det var der, hvor kroen nu ligger. Han var 95 år, og hun var 96 år, da de døde. Når det blev for groft med indholdet i viserne, så satte han fingeren for munden og sprang nogle vers over. Bedstemoderen sagde så tit: »A ved såmænd ikke, lille børn, om a tør synge det for jer«.

Da de gamle døde, så blev gården deroppe solgt ved offentlig auktion, og så købte Kristens fader, da han var blevet gift med hans moder, gården her. Han var egentlig kommet fra Flensted, men hun var jo fra Salten. De blev så 13 søskende, og nu er Kristen den sidst levende af dem. Allesammen kunne de synge, og hans forældre kunne også synge så udmærket. (Evald Tang Kristensen: Jysk Almueliv, Tillægsbind VI, 1905, side 313.)

 
 
  Biografi 2. Så gik jeg over til Tem for at få fat i Kristen Rasmussen Egendal og var også heldig med at træffe ham lige uden for byen. Derved sparede jeg en halv times gang. Jeg fik talt med ham et par timers tid og fik 4 gamle viser f ham. (Evald Tang Kristensen: Minder og Oplevelser, bind IV, 1928, side 188.)
 
 
  Biografi 3. Her i Tem opsøgte jeg nu Kristen Rasmussen Egendal, som boede et godt stykke norden for byen, så vidt jeg husker hos en datter. Jeg fik ham til at synge en hel del viser for mig, og da jeg gerne ville have melodierne, måtte jeg ind til byen og låne lærerens fiolin. Nu fik jeg skrevet en hel del melodier op. Manden var meget flink og ligefrem utrættelig, da han gerne ville have skrevet op, hvad han kunne, og han sang godt. (Evald Tang Kristensen: Minder og Oplevelser, bind IV, 1928, side 200.)
 
 
  Biografi 4. Nu gik jeg videre op ad Bryrup og Velling og så længere frem, indtil jeg nåede Tem. Der opsøgte jeg så Kristen Rasmussen Egendal, men nu var han næsten udtømt. Så havde jeg fået besørget det, og derefter rejste jeg hjem. (Evald Tang Kristensen: Minder og Oplevelser, bind IV, 1928, side 248.)  
  Fotokopi fra Kræn Rasks sangbog, Dansk folkemindesamling DFS 15 Marie Sandahl, blad 148 a.
Kræn Rask skrev mange af sine sange og ballader ind i en lille bog. Her er begyndelsen af »Den store okse«, som Kræn Rask kalder »Oxefaldet«.

 
Originalnode i Dansk Folkemindesamling, DFS 15 Marie Sandahl, blad 158 a.
Her er en dårlig fotokopi af Kræn Rasks melodi til »Den store okse«, optegnet af Marie Sandahl i 1876.

 
 
  Repertoire  
  Den store okse
Den store krage
Drengen i præstegården
Fluens bryllup
Kællingen til barsel
Kællingen til mølle
Mads og Las
Mandevalg
Mikkel Ræv
Peder Svinedreng
Pisseballaden

med flere
 
  Kristen Rasmussen (Kræn Rask), ca. 1900.