Helene Johansdatter, 1895. Helene Johansdatter Biografi
© Leif Varmark, 2007.
Evald Tang Kristensen, ca. 1870.
  Helene Johansdatter, 1822-1905, Hallundbæk, Hodsager sogn, Ringkøbing amt. Evald Tang Kristensen besøgte hende i december 1873 og januar 1875.  
Kort: Hallundbæk, Hodsager. Biografi 1. Helene Johansdatter er født den 12. januar 1822 i Hedegård i Salten, Tem sogn, men var kun tre fjerdingår, da hun flyttede ind til Salten by. Hun blev som voksen kjendt med en karl her fra Hodsager, og de fik så et sted østen for, hvor hun nu er, nemlig i Hallundbæk. Det er en 26, 27 år siden [fra 1895] hun blev blind, og den svaghed fik hun ved et krampetilfælde. Det år var der så mange røde kjærner i rugen, der var falden en honningdug hen over den, og det voldte, at mange blev syge, og hun blev også syg og fik krampe. Hendes broder blev ligeledes blind, men han blev opereret og kom sig. Hendes mand Jens Jensen går post. Sine viser har hun lært af folk ude i Salten. (Jysk Almueliv Tillægsbind VI, side 293.)

Hun døde som aftægtskone hos Peder Svendsen i Halkærhuse den 1. november 1905.

(Røde kærner og honningdug: rugens meldrøje, en svamp, der producerer et giftigt alkaloid, ergotanin. Kan give kramper, koldbrand m.m. [LV])
 
 
  Biografi 2. Næste Dag søgte jeg saa over Sogneskjellet op ad Hallundbæk, hvortil jeg for Resten havde gjort en Afstikker et Par Dage før, og kom til Johanne Kirstine Pedersdatter og Helene Johansdatter, der sang en Del Viser for mig, og da jeg laante [lærer] Jensens Fiolin, fik jeg ogsaa Tonerne til dem. (Minder og Oplevelser, bind II, side 160.)
  
 
  Biografi 3. Saa var jeg hos Helene Johansdatter i Hallundbæk og fik en Del Toner sat op. Jeg havde jo laant [lærer] Jensens Fiolin. (Minder og Oplevelser, bind II, side 202.)
 
 
  Repertoire  
  Den grimme mand
Fluens bryllup
Haren og Tyskeren
Mandevalg
I fjor og i år
Hver med sit særkende
Tilbud og afslag
Mikkel Ræv
Krageballaden
 
  Helene Johansdatter, Hallundbæk.