Broby gamle Skole Ballademusik-seminar 2009
Fredag d. 27.2. kl. 20.00 - Søndag d. 1.3. kl. 15.00
Broby gamle Skole
Leif Varmark
 
Sammenhæng mellem ballademusik og gammeldansmusik
Hvor kommer spillemandsmusikken fra? Måske fra ballademusikken! Ballademelodier, som hører til meloditypen Dans, er måske nogle af dem, der gennem tiderne er blevet tilrettet spillemandsmusikken og gammeldansen. Denne eventuelle udvikling vil vi forsøge at eftergøre ved at eksperimentere med ballademusik til dans uden sang. Musikken skal kunne bruges til såvel kædedans som gammeldans.

Vi forsøger altså i første omgang at gøre ballademelodier til spillemandsmusik. Senere kan vi måske prøve det omvendte: at gøre spillemandsmelodier til ballademusik, og så begynder det at blive virkelig interessant!

Forløb
1) Vi starter med 3 af samme slags: 3 fynboer, 3 valse, 3 hopsaer.
2) Derefter: 3 forløb med 1 fynbo, 1 vals og 1 hopsa.
3) Derefter: 1 melodi i 3 udgaver: en fynbo, en vals og en hopsa.
4) Interesserede kan så senere (hjemme) eksperimentere med samme melodi som trekant, skottish og mazurka samt lave egne forløb.

Instrumentgrupper - Teknik
Her gælder det om at file og pive løs! Melodierne skal terpes. Men det drejer sig også om teknik. Man kan lære af andre med samme instrument. Teknik:

1) Violin: Buestrøg. Drone. Dobbeltgreb. Forsiringer. Flerstemmighed.
2) Sækkepibe: Forsiringer. Vejrtrækning. Meloditilpasning.
3) 3-hulsfløjte: Forsiringer. Vejrtrækning. Dronefløjte Flerstemmighed.
4) Diatonisk harmonika: Dronevirkning? Trækteknik. Meloditilpasning.

Hvilke melodier passer bedst til hvilke instrumenter? Hvordan kan man tilrette melodierne, så de passer til instrumenterne? Spillemandsviolin eller balladeviolin?

Legergrupper - Arrangement
Her gælder det om at spille sammen, kommunikere, arrangere, være opmærksom og tage hensyn: Samspil, samklange, solo med baggrund, solo på omgang, duetter, flerstemmighed (i kvart- og kvintafstand!), lydstyrke, breaks og andre småeffekter. »Nænsomme arrangementer«.

Hilsen Leif (præst), Elsebeth (moder) og Stefan (stalddreng).
 

Elsebeth Mortensen

Stefan Groot

Kursusplan 27.2.-1.3.2009
Ballademusik-seminaret fredag den 27. februar til søndag den 1. marts 2009 på Broby gamle Skole.
© Leif Varmark, Balladeskolen, 2009.
 
Tidsplan Fredag den 27. februar 2009:
20.00-20.15 Arrangørerne Introduktion. Kaffe og kage stilles frem
20.15-21.30  Legergrupperne, enkeltpersoner
eller diverse
kombinationer
Præsentation: Giv lyd!
Brug eget eller tilsendt materiale
21.30- Alle Balladebal
 
Tidsplan Lørdag den 28. februar 2009:
08.00-08.45 MORGENMAD
09.00-09.45 FÆLLESTIME 3 x fynbo 3 x vals 3 x hopsa
10.00-10.45 INSTRUMENTER 3 x fynbo 3 x vals 3 x hopsa
11.00-11.45 LEGERGRUPPER 3 x fynbo 3 x vals 3 x hopsa
12.00-12.45 FROKOST
 
14.00-14.45 FÆLLESTIME Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3
15.00-15.45 INSTRUMENTER Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3
16.00-16.45 LEGERGRUPPER Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3
17.00-17.45 LEGERGRUPPER Forløb eget valg Forløb eget valg Forløb eget valg
18.00-19.30 AFTENSMAD
 
20.00-20.45 BALLADEBAL 1 Legergruppe 1 og Legergruppe 2
20.45-21.30 KAFFEPAUSE Alle
21.30-22.15 BALLADEBAL 2 Legergruppe 3 og Legergruppe 4
22.15- FRIT SLAW Alle
 
Tidsplan Søndag den 1. marts 2009:
08.00-08.45 MORGENMAD  
09.00-09.45 FÆLLESTIME Moderen fynbo Moderen  vals Moderen  hopsa
10.00-10.45 INSTRUMENTER Moderen  fynbo Moderen  vals Moderen  hopsa
11.00-11.45 LEGERGRUPPER Moderen  fynbo Moderen  vals Moderen  hopsa
12.00-12.45 FÆLLESTIME Fremtids brød fortids korn
13.00-13.45 FROKOST
14.00-15.00 VIDEOOPTAGELSE FOR INTERESSEREDE
 
Præstens kone Fynbo 1-3
© Leif Varmark, 2006. Melodier: Personlige versioner efter 1) Anonym sanger, Tuse, 1852, 2) Anonym sanger, Thy, 1855, og 3) Anonym sanger, Mullerup-egnen, 1870. SK 70.
 
 
 Præsten fra Tuse
  GM 4-dans eller Fynbo                                                                                                                                        Dans 1
Originalnode i DFS 5:191 C. Melodi C 52/2:1.
 
 
 Præsten fra Thy
  GM 4-dans eller Fynbo                                                                                                                                        Dans 1
Originalnode i DFS 14:129. Melodi C 55/20:1.
 
 
 Præsten fra Mullerup
  GM 4-dans eller Fynbo                                                                                                                                        Dans 1
Originalnode i DFS 15:326. Melodi C 70/22:1.

 
Moder under mulde Vals 1-3
© Leif Varmark, 2006. Melodier: Personlige versioner efter 1) Elisa Galskjøt, Slagelse, 1844, 2) Ane Rasmussen, Vester-Broby, 1844, og 3) Pauline Petersen, København, 1844. DGF 89.
 

 Moderen fra Slagelse
  SM Blød 3-spring eller Vals                                                                                                    Råb 1
Node efter DgF bind 11, 89/2. Melodi C 44/9:2.
 

 Moderen fra Vester Broby
  SM Blød 3-spring eller Vals                                                                                                    Råb 1
Node efter DgF bind 11, 89/3. Melodi C 44/16:6.
 

 Moderen fra København
  SM Blød 3-spring eller Vals                                                                                                    Råb 1
Node efter DgF bind 11, 89/1. Melodi C 44/2:6.
 


 
Stalddrengen Hopsa 1-3
© Leif Varmark, 2006. Melodier: Personlige versioner efter 1) Pauline Petersen, København, 1844, 2) Lavrids Nielsen Klem, Over-Klem, 1873, og 3) Myse-Ellen, Magleby, 1847. DGF 267.
 

 Stalddrengen fra København
 LM 8-dans eller Hopsa                                                                                            Dans 2
Noder efter DGF bind 11, 267/1. Melodi C 44/2:25.
 
 

 Stalddrengen fra Over-Klem
 LM 8-dans eller Hopsa                                                                                            Dans 2
Noder efter DGF bind 11, 267/10. Melodi D 73/1:1.
 
 

 Stalddrengen fra Magleby
 LM 8-dans eller Hopsa                                                                                            Dans 2
Noder efter DGF bind 11, 267/4. Melodi c 47/7:2.
 
 


 
1. forløb Kædedans og/eller Gammeldans
© Leif Varmark, 2008. Melodier: Personlige versioner efter 1) Anonym sanger, Tuse, 1852. SK 70.  2) Elisa Galskjøt, Slagelse, 1844. DGF 89. 3) Pauline Petersen, København, 1844. DGF 267.


 Præsten fra Tuse
  GM 4-dans eller Fynbo                                                                                                                                        Dans 1 Moderen fra Slagelse
  SM Blød 3-spring eller Vals                                                                                                    Råb 1 Stalddrengen fra København
 LM 8-dans eller Hopsa                                                                                            Dans 2


  
2. forløb Kædedans og/eller Gammeldans
© Leif Varmark, 2008. Melodier: Personlige versioner efter 1) Anonym sanger, Thy, 1855. SK 70.  2) Ane Rasmussen, Vester Broby, 1844. DGF 89. 3) Lavrids Nielsen Klem, Over-Klem, 1873. DGF 267.


 Præsten fra Thy
  GM 4-dans eller Fynbo                                                                                                                                        Dans 1 Moderen fra Vester Broby
  SM Blød 3-spring eller Vals                                                                                                    Råb 1 Stalddrengen fra Over-Klem
 LM 8-dans eller Hopsa                                                                                            Dans 2
 
 
3. forløb Kædedans og/eller Gammeldans
© Leif Varmark, 2008. Melodier: Personlige versioner efter 1) Anonym sanger, Mullerup-egnen, 1870. SK 70.  2) Pauline Petersen, København, 1844. DGF 89. 3) Myse-Ellen, Magleby,1847. DGF 267.


 Præsten fra Mullerup
  GM 4-dans eller Fynbo                                                                                                                                        Dans 1 Moderen fra København
  SM Blød 3-spring eller Vals                                                                                                    Råb 1 Stalddrengen fra Magleby
 LM 8-dans eller Hopsa                                                                                            Dans 2

 
 
Moder under mulde - Fynbo, vals og hopsa
© Leif Varmark, 2008. Melodier: Personlige versioner efter anonym bondepige, Vendsyssel, 1856. DGF 89.

Fynbo
 GM 4-dans eller fynbo

 
 
Vals
 PK Blød 3-spring eller vals
Node efter DgF bind 11, 89/6. Melodi C 56/23:1.


Hopsa
 LM 8-dans eller hopsa