Alle mand 1
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter anonym sanger, 1500-tallet (vers 1-3, resten eget påfund). Melodi: Egen komposition, 1998. Ældste kendte version: Sten Billes håndskrift nr. 40, 1555-59. SK 78.

  Alm. gang, derefter SM 3-spring                                                                                            Råb 1
Komposition: Leif Varmark, 1998.
Alle mand har hat min har ingen
  alle mand har hat min har ingen
og så tog jeg mig en flået kat
og så gjorde jeg min mand en hat
  og så tog jeg mig en flået kat
  og så gjorde jeg min mand en hat
og nu rider min mand
fager hat det har han
  og nu rider min mand
  fager hat det har han

Alle mand har skjorte min har ingen
og så tog jeg mig et bøgeløv
og det lagde jeg på min bondes røv
og nu rider min mand
fager skjorte det har han

Alle mand har én min har ingen
men så vred jeg hornet af vor stud
og det satte jeg på min bondes bug
og nu rider min mand
fagert studehorn det har han

Alle mand har sten min har ingen
og så tog jeg mig to kirkeklokker
og dem hæng't jeg mellem hans røv og sokker
og nu rider min mand
skønne kirkeklokker har han

Alle mand har tud min har ingen
og så tog jeg en kartoffel fra vort læs
og den planted jeg midt i mandens fjæs
og nu rider min mand
skøn kartoffeltud det har han  Alle mand har ører min har ingen
og så tog jeg et par blomkål samt med blade
og så stak jeg manden et par flade
og nu rider min mand
store blomkålsører har han

Alle mand har pande min har ingen
men så tog jeg mig et torskeskind
og så syede jeg hans hoved ind
og nu rider min mand
torskepande ja det har han

Alle mand har øjne min har ingen
og så tog jeg et par gedelorte
af dem var et par øjne hurtigt gjorte
og nu rider min mand
gedelorteøjne har han

Alle mand har mund min har ingen
men så tog jeg mig en griseflab
og den stak jeg i min bondes gab
og nu rider min mand
kæmpegriseflab det har han

Alle mand har hår min har ingen
men så tog jeg mig en balle halm
og den klistred jeg på den skallede mand
og når han ryster på sit hoved
halm i ørerne det har han

     
Kommentar
Ordene De tre første vers er Sten Billes kusine, Anna Skaves, resten er mine. Det komiske element har overtaget det fortællende. Alle mand er blevet til en remseballade med åben struktur, hvor sanger og dansende selv kan producere versene på stedet. Den hører til karnevalsballaderne, hvor der vendes op og ned på tingene.

Tonerne Melodien bygger på Bolette Morgenstjernes hyrderåb »Kom hid lille Hjelme«, dog med forhøjet kvart.

  Dansen Alle kendte melodier til Alle mand er polskdanse — undtagen én. Etteren i denne version kan dog danses på forskellige måder, f.eks. almindelig 6-dans, men man kan også gå afslappet derudaf til frit råb, for derefter at gi' den hele armen i springdansdelen.

Balladescenen Grüner-Nielsen mener, Anna Skave har skrevet Alle mand ind i håndskriftet under et lystigt gilde. Man må forestille sig en fest med druk og dans, hvor Skøn Anna — eventuelt en smule beruset — har skyndt sig hen og og skrive de sjofle viser ned, som de til festen indkaldte legere har sunget og spillet.
 
Faksimile fra Landsarkivet i Odense
Sten Billes håndskrift nr. 40, 1555-59

Her har vi de tre vers af Alle mand. De lyder - som skrevet står - således:

Alle mend haffue hatt
min haffuer ingen
så tugh iegh en flåen kat
giøre iegh minn man en hat
nu rier min man
fauer hatt haffuer han
  Faksimile fra Landsarkivet i Odense
Alle man haffuer nogt
min haffuer inthet
wre iegh hornit aff vor stud
satte paa min bondis bugh
nu rier min mand
fauert stude hornn haffuer han

Alle mand haffuer skiort
min haffuer ingen
tugh iegh mig itt bøge løff
lagde på min bondis røff
nu rier min mand
fauer skiorte har han
 
     
Alle mand 2: Andre mænd
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter forskellige sangere, Sønderjylland, midten af 1800-tallet. Melodi: Personlig version efter Gretchen Mejer, Sønderjylland (?), 1842. Ældste kendte version: Sten Billes håndskrift nr. 36, 1555-59. SK 78.

 GM 4-dans                                                                            Dans 1
Originalnode  i DFS Bg 233.

Andre mænd har ny hat min mand har ingen
så rev jeg skindet af en kat så fik han ny hat
  og nu danser min mand ny hat det har han

Andre mænd har halsklud min mand har ingen
så rev jeg skindet af en stud så fik han halsklud
  og nu danser min mand halsklud det har han
  og nu danser min mand ny hat det har han

Andre mænd har skjorte min mand har ingen
så tog jeg en spand lorte og sy'de ham en skjorte
  og nu danser min mand ny skjorte har han
  og nu danser min mand halsklud det har han
  og nu danser min mand ny hat det har han
 
Andre mænd har ny vest min mand har ingen
så rev jeg skindet af en præst så fik han ny vest
  og nu danser min mand ny vest det har han
  og nu danser min mand ny skjorte har han
  og nu danser min mand halsklud det har han
  og nu danser min mand ny hat det har han

Andre mænd har bukser min mand har ingen
så tog jeg et par okser og sy'de nye bukser
  og nu danser min mand nye bukser har han
  og ny danser min mand ny vest det har han
  og nu danser min mand ny skjorte har han
  og nu danser min mand halsklud det har han
  og nu danser min mand ny hat det har han

Andre mænd har hoser min mand har ingen
så tog jeg et par poser og sy'de nye hoser
  og nu danser min mand nye hoser har han
  og nu danser min mand nye bukser har han
  og ny danser min mand ny vest det har han
  og nu danser min mand ny skjorte har han
  og nu danser min mand halsklud det har han
  og nu danser min mand ny hat det har han

Andre mænd har nye sko min mand har ingen
så rev jeg skindet af en ko så fik han nye sko
  og nu danser min mand nye sko det har han
  og nu danser min mand nye bukser har han
  og ny danser min mand ny vest det har han
  og nu danser min mand ny skjorte har han
  og nu danser min mand halsklud det har han
  og nu danser min mand ny hat det har han
 
     
Kommentar
Ordene Denne tekst er bedst, dvs. kugleskør, på sønderjysk dialekt, f.eks.:

duk-kuk (tørklæde-gøg)
båws-pråwst (bukser-provst)
støwl-døwl (støvler-djævel)
skjot-råt (skjorte-rotte)

Ak ja! Hvad går der ikke tabt af sproglige finurligheder, når den danske sangskat skal præsenteres for en anonym og national folkemasse... Til gengæld kan vi så more os over den sjældne form med det accelererende omkvæd, som jeg har snuppet fra Sverige og Århus.

Video: Tippe Molsted, 2006. 3 min. 2 sek.
 
  Tonerne Ballademelodier og spillemandsmusik har påvirket hinanden i århundreder. Her er vi stort set ovre i ren spillemandsmusik.

Dansen Man kan vælge, om man vil danse det hele i Gang eller Løb, eller tekstlinjerne i Gang og omkvædet i Løb. Man kan også lave en slags frit råb på tekstlinjerne, mens man slentrer derudaf, og så fyre rytmen af på omkvædet (se videoen).

Balladeteater Denne remseballade egner sig godt til et lille stykke balladeteater: »Konen« står midt i den dansende kreds med diverse effekter, f.eks. en gammel pelshue, skindstykker, en hvid skjorte overmalet med brune klatter, et par indkøbsposer etc. Hun klæder en af de dansende mænd på, mens sangen og dansen skrider frem.