Mikkel Ræv 1
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter anonym sangere, 1500-tallet. Melodi: Personlig version efter Bolette Morgenstjerne, Frederiksborg, 1809. Ældste kendte version: Sten Billes håndskrift nr. 41, 1555-59. SK 46.

 GM 4-dans eller 6-dans                                                         Dans 2
Originalnode i Det kgl. Bibliotek, Nks 2314,4°, blad 11.   
Niels Fisker han har så fed en gås
  »diddeliddelit« sagde ræven
og hver en nat lukker han hende i lås
  og manden hedder slingelinge lilliums jas
  og konen hedder rum hedder rumpen fjas
  og datter hedder smut og lukker ræven ind

Niels Fisker han skulle til marked gå
han glemte at lukke sin gås i lås

Brat kom der bud for Niels Fisker ind:
»Ja ræven løber med gåsen din«

Niels Fisker han vælted det brede bord
den brune mjød på gulvet stod

Niels Fisker han løb over bjerge og dale
til sidst fik han fat i rævens hale

»Min kære Niels Fisker og lad mig leve
imens jeg vil mine sjælegaver give

Fogeden giver jeg mit øre
han skal så meget på tinget høre

Fogedsvenden ham gi’r jeg min stjert
for det har han så ærligt fortjent

Kællingen giver jeg mine tænder
de sidder så fast hun får dem ikke end
 
 


Til gråbrødreklostret gi’r jeg min krop
de lægger mig for den sengestok

Til nonneklostret gi’r jeg mit skind
de beder min sjæl i himmerig ind«

Længe stod Niels Fisker og lyttede derpå
men så lod ræven ad skoven stå


Mikkel Ræv, tegnet af Sidsel Varmark, 10 år (2001).

Mikkel Ræv, tegnet af Sidsel Varmark, 10 år (2001)
 
 
Kommentar    
Balladesangeren Her har jeg koblet den ældste Mikkel Ræv-tekst sammen med den ældste Mikkel Ræv-melodi, og det går meget godt. Ulempen er, at jeg må »ofre« det oprindelige omkvæd, fordi melodi og omkvæd altid hænger sammen.
Det oprindelige omkvæd kunne måske lyde sådan i dag:

hvorfor står I der? (eller: gå ikke i stå)
lad dansen gå
så vel den må
indtil natten falder på

Så mangler vi bare nogen, der laver en melodi til det omkvæd!
 
  Mundmusikken Jeg har ændret lidt på Bolette Morgenstjernes omkvædstekst. Hun har »bonden hedder... lulands stras«, »hustru hedder... rumpen tras« og »bondens datter lukker«. Det høje G på »smut« har jeg også lavet.

Dansekald
Indledningsverset er i nutid og fungerer som dansekald: Forsangeren indleder et danseforløb med et kald, et råb, der skal få folk ud på dansegulvet, en langsom og dramatisk råben, som efterhånden går over i melodi og danserytme. Så ved folk, hvad det drejer sig om og går på plads i kæden.
 
     
Originaloptegnelsen. Her følger en en prøve på den oprindelige optegnelse samt en udskrift:

Sten Billes håndskrif, nr. 41, 1555-59. Faksimile fra Landsarkivet i Odense.

Sten Billes håndskrift nr. 41, 1555-59.
Faksimile fra Landsarkivet i Odense.

 
  Niels fiiskere hand haffuer saa feden gaass
  hui staa y saa?
huer en natt lycker hand hende y laaess
  Lad dantzen gaa
  thi hand well maa
  y affthen er god tiid oppaa

Niels fiiskere hand skulle tiill torritt  age
hand glemde att lycke syn gass y lass

Bratt kom bud for Niels fiiskere ind
»Reffuen løffeur mett gassen thin«

Niels fiiskere han skuder thett brede bord
then brune miød paa gulffuit stod

Niels fiiskere løff offuer bierg oc dale
alt før hand fick then reff om hale

»Mynn kiere Niels fiiskere lad mig leffue
alt men ieg ma myn sielle gaffue giffue

Ffoueden giffuer ieg mytt øre
hand skall saa megit paa tingitt høre

Ffouede suenen giiffuer ieg myn stertt
hand thett saa megit som erliigt er vertt

Kierlingen giiffuer ieg myn thend
hand siider saa hartt hun fici hannem icke end

Tiill graa brødre closter giiffuer ieg myn krop
the lege mig for thøn senge stock

Till nunde closter giiffuer ieg myn skynd
thi bede myn siell y hemmeriig ind

Lenge stod Niels fiskere oc lyde ther paa
reffuen lod att skuouen staa
 
     
Mikkel Ræv 2
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter anonym sanger, Falster, 1854, og efter Frederik Kristian Biering, Falster, 1855. Melodi: Personlig version efter anonym sanger, Falster, 1854. Ældste kendte version: Sten Billes håndskrift nr. 41, 1555-59. SK 46.

 LM 5-dans eller 2-spring eller 8-dans                                                                          Dans 2
Node efter DFS C 54/7:2

Klaus Fisker han havde kun en eneste gås
  »fiddeliddelit« sagde ræven
og den lukked han hver aften i lås
  for det hæj for det hej for det ræv for det rumpen slap
  for det brix for det bondens datter den lille bitte kind
  sprang ræven (bag busken) ind

Klaus Fisker han skulle til gilde gå
han glemte at lukke sin gås i lås

Men så kom der bud til gildesgård:
»Og ræven har bidt Klavs Fiskers fede gås«

Klaus Fisker han hen over bordene sprang
så ølkrus og kander de efter ham klang

Klaus Fisker han ledte under ellerod
der lå Mikkel Ræv og slikkede sin fod

»Ha! Ligger du dér din bandit og tyv
og nu skal det koste dig dit ræveliv«

»Nej vent Klaus Fisker lad mig leve lidt endnu
jeg skal lige ha' delt mine sjælegaver ud

Og præsten ham gir jeg mit røde uld
for han kan jo aldrig få posen fuld
 
 
Og præstens kone hun skal ha mit varme skind
for så kan hun svøbe sig om vinteren ind

Og klokkeren ham gir jeg min lange tarm
for han skal jo altid lav' en fandens larm

Og stuepigen gir jeg min bare tå
for hun skal så meget på trapperne gå

Og kokkepigen gir jeg min bløde næse
for hun skal så tit ind i ilden blæse

Og barnepigen gir jeg mit skarpe øje
for hun skal jo passe på barnet så nøje

Og tjeneren ham gir jeg mit spidse øre
for han skal så meget slidder-sladder høre

Og den lille bitte pige hun skal ha min svans
for så kan hun svinge sig så herligt udi dans

Og selv skal jeg ha mine fire ben
og på dem vil jeg løbe hele skoven omkring«

Og »svip« sagde Mikkel og afsted han strøg
»Og nu kan du hente gåsen i min røv«
     
Kommentar    
Ordene Klokker-verset, som jeg har forbedret betydeligt, har oprindeligt lydt således:

Og klokkeren ham giver jeg mine tarme
for han skal altid hive og hale

Optegneren af balladen, Niels Lindberg, skriver i en note: »Dette vers har jeg kun hørt en klokker synge, hvorfor jeg antager, at han selv har sat det til for at hædre sin stand.«
  Dansen Hvis man vil danse 5-dans, skal man bruge den lange slutvending med teksten: »sprang ræven bag busken ind«. Så har vi nemlig 50 takter. Hvis man bruger den korte slutvending med teksten: »sprang ræven ind«, så har vi 48 takter, og det passer både til 2-spring og 8-dans.
 
Faksimile fra Dansk Folkemindesamling

Niels Lindbergs originaloptegnelse. Titel: Rævens skriftemål.
Niels Fisker løber gennem ellekrattet for at fange Mikkel Ræv, der skjuler sig under ellerod.


Niels Lindberg, ca. 1850. Foto fra www.kb.dk. Det kgl. Biblioteks portrætsamling.   
 Niels Lindberg.
Mon ikke tegningen oven over er et selvportræt?
   
 
Mikkel Ræv 3
© Leif Varmark, 2007. Tekst og melodi: Personlig version efter Kristen Rasmussen Egendal, Them, 1876. Ældste kendte version: Sten Billes håndskrift nr. 41, 1555-59. SK 46.

GK 5- eller 6-dans                                                                   Råb 1
Node efter DFS 1929/34 II, Evald Tang Kristensens renskrifter. Melodi D 00/1:13.  
 
Lille Niels Fisker han havde en gås
  konneni nontom piberi ringsa snorra
om aftenen silde så slog han hende i lås
  bondens datter ligger rurom rarra
  rest mæ di finger te di ringstom snorra
  bondens datter få den lille bitte kind
  a tror Fiddemikkel ligger i busken ind

Om morgenen tidlig Niels Fisker kom ud
låsen var fra og gåsen var ude

Og han ledte her og han ledte hist
så fandt han Fiddemikkel under vidjekvist

»Aha lille Mikkel sidder du der
og nu skal du få en skamfuld færd«

ȁh nej lad mig leve en time endnu
imens jeg deler mit arvegods ud

Præsten han skal ha mine ben
for han skal så tit for alteret tren

Og degnen han skal ha min tunge
for han skal så tit for alteret sjunge


 
  De gamle kællinger de skal ha mine tænder
men de sidder så fast de får ikke én

Og kokkekonen hun skal ha min mave
hun skal så tit på gryden lave

De bitte små børn de skal ha min pande
for de skal så tit til jorden falde

Og pigerne de skal ha min svans
for de skal så tit med ungkarle til dans

Og du Niels Fisker du skal ha min pels
for vi drog så tit med hinanden til felts«

Det rasled i busken det gav et »fssst«
og så slap Fiddemikkel igennem en busk

»Farvel Niels Fisker nu løvver jeg min vej
men jeg kommer nok igen og besøger dig«

Og hvis nogen vil vide hvem visen har digt'
ja så var det en skrædder af Abrahams slægt

Og hvis nogen synge visen vil
så træk intet fra læg hellere til
 
 
Kommentar:
Tonerne Her har vi det klassiske hyrderåb, som dog for en gangs skyld starter nedefra, men eller er der masser af »li-ma« rundt omkring, hvilket giver melodien sin særegne karakteristik. Da den dygtige og erfarne spillemand Evald Thomsen skulle prøve at spille den, kunne han simpelthen ikke finde ud af det. Balladestilen var ham fuldstændig fremmed, og Thorkild Knudsen måtte skrive melodien om der, hvor han skulle spille! Men for helvede, hvor fik Evald sat skub i det...

Evald Thomsen, Leif Varmark m.fl., 1983: Mikkel Ræv. 9 min. 26 sek.

Dansen Det er muligt at lade dansen gå over i 3-spring på de sidste fire linjer med mundmusikken. Men jeg kunne desværre ikke rigtig finde ud af at skrive noderne til det, så det må man selv eksperimentere sig frem til...
 
  Mundmusikken Kræn Rasks omkvæd her brugte vi meget til mundmusikøvelser i Folkemusikhuset i Hogager i 1980erne. Vi terpede det hurtigt, langsomt, i larm, i stilhed, i gang, løb og spring og med alle mulige teateragtige tonefald og sproglige markeringer. Vi diskuterede også, om det betød noget, om det var misforståede sætninger eller et hemmeligt, frækt sprog osv. Vi prøvede også at nedskrive de lyde, vi fik frem, men måtte konstatere, at skriftbilledet blev forskelligt hele tiden. Vi lærte, at man ikke behøver at gengive optegnelser af mundmusik nøjagtigt, som de er nedskrevet. Det er vigtigere, at man laver sine egne lyde, som man kan lide at synge og som skubber dansen godt fremad.
 
 
Mikkel Ræv 5
© Leif Varmark, 2007. Tekst og melodi: Personlig version efter Nanna Gandil, Hillerød, 1961. Ældste kendte version: Sten Billes håndskrift nr. 41, 1555-59. SK 46.

 GM 4-dans eller 6-dans                                                       Talesang
Node udskrevet fra bånd, optaget af Thorkild Knudsen, 1961.   
Til skytten giver jeg mit øje
  »fie vigge lit« sagde ræven
for han skal altid kigge så nøje
  for det hiks for det her for det ræv for det rumpen sla-ag
  for det bombens kitte vitte værum stær
  for det briks for det bombens dat og det lille bitte kiks
  smutter ræven i busken og ind

Til degnen giver jeg min tunge
for han skal altid tale og sjunge

Til præstemadammen giver jeg min svans
for hun vil gerne træde let i en dans
 
 
Kommentar
Balladesangeren På papiret ser denne ballademelodi ret kedelig ud med de mange ens noder. Nanna Gandil (1893-1982) synger imidlertid med en imponerende overbevisning og næsten stolthed, der tilfører balladen stor indholdsmæssig og musikalsk energi. Hun synger kun tre vers, men selvfølgelig dem med degn og præst. Hun er præstedatter fra Lolland, hvor hun som barn lærte balladen af en legekammerat. Der var noget uartigt over den, siger hun.
 
  Mundmusikken Nanna Gandil leverer her et af dansk folkemusiks bedste eksempler på mundmusik. Hver stavelse synges med stor pondus, meget tydeligt og markant. Og hun lægger tryk, laver glissando, holder små kunstpauser m.m., hvilket altsammen gør mundmusikken så levende og personlig, at det stort set er umuligt at efterligne den og fuldstændig umuligt at skrive den i tekst og noder. Men heldig vis har vi originaloptagelsen her:

Nanna Gandil, 1961: Mikkel Ræv (46 sek.).
 
     
Mikkel Ræv 6
©Leif Varmark, 2007. Tekst og melodi: Personlig version efter Lily Jensen, Horsens, 1961. Ældste kendte version: Sten Billes håndskrift nr. 41, 1555-59. SK 46.

 PM 8-dans                                                                                                                             Dans 2
Node udskrevet fra bånd, optaget af Thorkild Knudsen, 1961.
Niels Peder han holdt sig så fed en lille gås
   falli nå nå nå åh hvor så så så
og den smækked han så hårdt ud i lås
   kon daddenli kon daddenli kon dallalera

En morgen så tidlig Niels Peder stod op
var låsen jo brudt og gåsen den var plukt

Niels Peder han ganger over mark og mose
der sidder lille Mikkel og slikker på sin pote

»Og hør lille Mikkel jeg ser dig nok
men skam skal du få for min gås har du plukt«

»Og hør nu Niels Peder min gode mand
og lad mig dog leve en liden stund
indtil jeg deler mit arvegods rundt

Mine børn de skal have min hårde pande
for de skal så tit ud i fremmede lande

Og degnen skal have min lange tunge
for han skal så tit ud i kirken sjunge

Og præsten skal have mine lange ben
for han skal så tit om bag alteret tren

Og karlen skal have min lange svans
for han skal så tit med de unge piger til dans

Og Niels Peder skal have min varme pels
for han skal så tit ud i hården blæst«

Og så sprang hr. Mikkel til skoven igen
og så ku' Niels Peder jo ta' sig til si' end'


Lily Jensen, 1961: Mikkel Ræv. 3 min.4 sek.
 
Kommentar:

Ordene
I femte vers blander Lily Jensen noget sammen. Sandsynligvis har hun glemt en linje, men det generer hende ikke. Hun synger blot den tredje linje på melodiens sidste linje i stedet for »kon daddenli«-omkvædet. Hvis du ikke kan affinde dig med det, så har du fem muligheder: De stryger førstelinje, du stryger tredje linje, du digter første og anden linje sammen til én, eller du opfinder en helt ny linje. Værsgo' og prøv! Den femte mulighed finder vi i Niels Lindbergs optegnelse fra 1854 (Mikkel Ræv 2), hvor anden linje er gentaget.

Dansen Hvad skal man danse til denne version? Den kan sådan set danses både i Gang og i Løb, men måske er den bedst i Puls. Her bliver der noget komisk vraltende over den, nærmest »gåseagtigt«, og det er jo ikke så tosset netop her. Og så kunne man jo danse den i gåsegang i stedet for kæde: Holde hinanden på skuldrene eller på hofterne eller med højre hånd foran med håndfladen nedad og venstre hånd bagved med håndfladen opad noget lignende Mandø-trindansen - og så f.eks. fire skridt frem og fire mindre tilbage, eller fire frem og to til siden og tilbage igen eller lidt spjæt med benene eller...

Tonerne De første gange, jeg hørte denne version, syntes jeg den var kedelig. Lily Jensen var træt og uoplagt, og Thorkild Knudsen sad og hersede med hende for at få noget ind på båndoptageren. »Og så skal vi ha' den én gang til,« siger Thorkild, og Lily Jensen stønner: »Åh, nej, jeg kan ikke mere.« Men Thorkild får sin vilje, og en endnu mere kedelig og træt version ruller ind på båndet. Men efterhånden som jeg fik sunget sangen igen og igen og renset den for Lily Jensens træthed, så begyndte den at få sit eget liv: Den blev fræk, lun, lumskebukset, filuragtig og sådan noget. Nu synes jeg, den er enormt god!