Manden i køkkenet
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter anonym sanger, 1500-tallet. Melodi: Egen komposition, 2006. Ældste kendte version: Svanings håndskrift II, nr. 6, 1580. SK 34.

 GK 6-dans eller 4-dans                                            Dans 2/Signalet
Komposition: Leif Varmark, 2006.

Konen skulle til torvet fare
  konen skulle til torvet fare
Adser skulle ta hjemmet i vare
  fare og vare
  Adser skulle ta hjemmet i vare

»Og skal du nu til torvet hen
så lad din nøgle blive hjemm'«
  hen og hjem

»Og ser du ikke din lede snog
nøglen hænger jo på vor krog
  snog og krog

Og hør nu her min mand så fin
du malker vore får genner ud vore svin«
  mand og svin

»Og hør nu her kære hustru min
hvilke er får og hvilke er svin?«
  hustru og svin

»Får det er dem med uld og horn
og kender du ikke svin din gamle lort«
  horn og lort
 
Adser ledte mellem dyne og væg
der fandt han vel de tolv snese æg
  væg og æg

Adser ledte mellem væg og fjæl
der fandt han fire skæpper hvedemel
  fjæl og mel

Han rørte det i en kage
han satte den i ovn at bage
  kage og bage

Han satte den i ovnen med greb
han vandt den ud med syv alen reb
  greb og reb

Konen kom fra torvet hjem
hun så sin melbænk med åben lem
  hjem og lem

Der så hun til sin store skræk
femten skæpper og de var væk
  skræk og væk

»Adser du er så dannet en mand
store kager du bage kan«
  mand der kan

Hun fik op sin sodestang
hun slog ham både på tværs og på langs
  stang på langs

Adser han krøb sig op i vrå
han var så slagen han kunne ikke gå
  vrå og gå

»Ak kære hustru slå ikke mer
jeg skal aldrig bage mer
  mer og mer
 
     
Kommentar    
Ordene Denne ballade findes kun i én version fra 1580 og er ikke registreret siden. Jeg har udeladt 8 vers, som jeg ikke kunne finde mening i. Jeg har selv fundet på det med at gentage rimet i indskuddet, som derved bliver et tilråb.

Dansen Melodien er her skruet sammen til 6-dans. Vil man danse 4-dans, fjerner man blot tilråbet. Man kan også nemt synge melodien i to-delt rytme, GM, hvis man vil.
 
  Tonerne Melodien ligger og vakler mellem melodimodel Dans 2 og Signalet, og for at gøre det hele endnu mere kompliceret skal den mere råbes end synges. Gøres det med overbevisning, opvejer det mageligt det beskedne kunstneriske indhold!

 
     
Følgende originalvers er udeladt:

Atzer hand skuld ride
bøtten tog hand paa sin bag
  Lagen ved den anden side

...

Atzer tog kagen vnder sin arm
han gick til kiernen i den harm

»O kierne kierne ver mig hold
ieg giffuer dig en giord aff guld«

»Icke vil ieg være dig hold
ieg vil icke haff giord aff guld«

Oc Atzer fick op en baspiud
støtte han kiernens bonde ud

»Da skal ieg sette dig til fast saa stor
trediue dage til flesk oc koel«

...

»Det da skal du nyde
d[er] met det gode frem biude«
  Logen ved den anden side

 
  Indledningsverset er formodentlig et dansekald. Jeg kan ikke se meningen: Atzer sætter en bøtte (som hjælm?) på sin ryg eller røv og låget (sværd, skjold?) på siden? Men det er muligt, at det har været sjovt engang. En bøtte kan nemlig også være en lokumstønde, og låget et dertil hørende, jvf. Den lange Vinternat.

Så er der besøget hos kærnen, dvs. en smørkærne. Er det et billede på utroskab? En kærnesund bondepige? Som bekendt støder man en stang op og ned gennem et hul, når man kærner smør, og udtryk som «at køre kniven gennem smørret« var almindelig fræk tale. Nå, men Adser bliver i hvert fald afvist og støder i sin frustration bunden ud af kærnen med et bagespyd. Og så kommer der en straf (faste), men det er ikke helt klart, hvem der giver og hvem der modtager straffen. (I øvrigt er det stort set samme milde straf, som overgår kællingen i den ældste version af Kællingens skrifte.)

Og slutverset, som er konens replik, kunne betyde, at tæsk får det gode frem i manden. Men vi bryder os som bekendt hverken om tæsk eller moral, så derfor har jeg strøget det...

Frierscene

Et par eksempler på skjulte seksual-symboler. De er nu ikke særlig skjulte...