Konernes arbejde
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter anonym sanger, 1600-tallet. Melodi: Egen komposition, 2001. Ældste kendte version: Anna Juels håndskrift, nr. 39, 1640. SK 17.

 GK + GM 6-dans                                                                      Råb 1
Komposition: Leif Varmark, 2001.

Hyrdens kone tuder i horn
  hej dum dej
  hyrdens kone tuder i horn
  hej dum dej
bondens kone hun sår korn
  bryder I maj
  bondens kone hun sår korn
  bryder I maj

Bondekonen holder på plov
jægerkonen rider i skov

Jægerkonen hun rider ud
garverkonen rører lud

Garverkonen hun garver skind
fogedkonen rider til ting

Fogedkonen spørges om ly
skrædderkonen klipper og syr

Skrædderkonen klipper på skrå
bagerkonen bær' ved til bål

Bagerkonen hun bager brød
bryggerkonen brygger øl

Bryggerkonen hun skyller tønder
ridderkonen spinder og tvinder








 


Ridderkonen hun spinder guld
hattemagerkonen hun kæmmer uld

Hattemagerkonen hun filter uld
hovmandskonen rider til hof

Hovmandskonen syr fine sting
legerkonen stryger på streng

Legerkonen hun slår på tromme
kokkekonen skyller vomme

Kokkekonen hun laver mad
drejerkonen drejer fad

Drejerkonen hun drejer disk
fiskerkonen fanger fisk

Fiskerkonen sidder på hav
pottemagerkonen ta'r ler i grav

Pottemagerkonen kaster med ler
smedekonen til essen ser

Smedekonen hun smeder stål
skyttekonen skyder til måls

Skyttekonen hun skyder ørne
præstekonen får mange børn

Præstekonen hun står for alter
degnekonen synger salmer

Degnekonen hun lærer tro
skomagerkonen pudser sko

Skomagerkonen hun strækker læder
møllerkonen venter på vejr

Møllerkonen hun dæmmer dam
stjæler hun af sækkene så får hun skam
     
Kommentar    
Ordene Her gælder det om at finde på: stillinger, fag, håndværk. Og et sæt rimelige aktiviteter, der kan rime. Teksten her er nogenlunde fra Anna Juels original, men betragt den som et forsøg. Teksten kan forkortes ved at lade skomagerkonen følge efter hattemagerkonen.

Tonerne Der kendes ikke nogen tidligere melodi til denne remseballade. På grund af indledningen med »Hyrdens kone tuder i horn« er det oplagt at lave en melodi ud fra hyrderåb-modellen. Bemærk at tonarten skifter i Toeren. Bemærk endvidere at Etteren er GK, mens Toeren er noteret som GM. Dette er bare for at vise, at begge muligheder er til stede. Måske er det bedst at holde hele melodien i samme taktart.
 
  Tilråb De skøre og absurde ballader - karnevalsballader, verden på hovedet-ballader - er altid velegnede til det med tilråb. Her kan en Andensanger erstatte teksten i indskud og omkvæd med en serie hjemmelavede tilråb, som laves på stedet, mens man danser. Ligesom i Kællingens skrifte, Den bagvendte ballade m.fl. Her i Konernes arbejde er det altså »hej dum dej« og »bryder I maj«, der erstattes.

Nedenfor følger nogle forslag til de enkelte vers. Det kan sagtens gøres bedre, og det behøver ikke at rime, bare det er tilpas gakket. På grund af pladsproblemer er opstillingen, som den er...
 
     
Forslag til tilråb:    
... tuder i horn
... hun sår korn

... holder på plov
... rider i skov

... hun rider ud
... rører lud

... hun garver skind
... rider til ting

... spørges om ly
... klipper og syr

... klipper på skrå
... ved til bål

... hun bager brød
... brygger øl

... hun skyller tønder
... spinder og tvinder

... hun spinder guld
... kæmmer uld

... hun filter uld
... rider til hof

... syr fine sting
... stryger på streng

over jord
tidsel og torn

til behov
forårssjov

skud på skud
var din tud

ud og ind
hent og bring

nat i by
kjolen blir dyr

vadmel grå
til overmål

ovnens glød
det gir sølv

kors hvor hun stønner
kun for kvinder

tro og huld
hånden fuld

hattepuld
fornemt stof

gylden ring
og synger en sang

  ... hun slår på tromme
... skyller vomme

... hun laver mad
... drejer fad

... hun drejer disk
... fanger fisk

... sidder på hav
... tar ler i grav

... kaster med ler
... til essen ser

... hun smeder stål
... skyder til måls

... hun skyder ørne
... får mange børn

... hun står for alter
... synger salmer

... hun lærer tro
... pudser sko

... hun strækker læder
... venter på vejr

... hun dæmmer dam
... så får hun skam
bummelumme
gryder tomme

altid glad
og går i bad

drikker bjæsk
er den nu frisk?

nat og dav
våd på mav'

her og der
op og ner

lugter af kål
rammer en ål

luk alle dørene
tar en tørn

konen halter
gud og palmer (!?)

fri og fro
begge to

fra en vædder
står på tæer

og tar en dram
ram bam bam