Den store ølbrygning 3
© Leif Varmark, 2007. Tekst og melodi: Personlig version efter Ludvig Varming, Sahl, 1875. Ældste kendte version: Karen Brahes folio yngre del, nr. 212, 1650-70. SK 13.

GM 4- eller 6-dans                                                                   Dans 2
Node efter DFS 1929/34 II, Evald Tang Kristensens renskrifter. Melodi 75/1:6.  Ludvig Varming. Foto fra www.kb.dk, Det kgl. Biblioteks portrætsamling. Klik for stort foto.
 
Jeg tjente Niels Lind i syv år
  jeg tjente Niels Lind i syv år
og aldrig har jeg haft det så godt
  kom fallide rallide ral la la la
  kom fallide ralla la

Vi avled lidt byg lidt over en trav'
det tærsked jeg op på fjorten daw

Vi havde ingen plejl og tærske det med
så tærsked vi det med vores mangletræ

Vi havde ingen skovl og kaste det med
så kasted vi det med vores grydeske

Vi havde ingen kar og støbe det i
så støbte vi det i vores brønd

Vi havde ingen ovn og tørre det på
så tørred vi det i vores kakkelovn
 
  Vi havde ingen mølle og male det på
så maled vi det på vores kaffekværn

Vi havde ingen kar og brygge det i
så brygged vi det i vores dejtrug

Niels Lind han red til Hjarrebæk
han hented gær i en syvskæppesæk

Vores øl ja det begyndte at gære
og det slog ud både vinduer og døre

Vores øl ja det begyndte at bruse
det løfted og lettet taget af vores hus

Ja der blev masser af øl og sælge
og der blev masser af penge og tjene

De fleste af pengene drak vi op
og resten brugte vi på pigernes krop
 
 
Kommentar:
Ordene En trave er ca. 60 neg. Et mangletræ er en slags strygejern. Kornet kastes (op i luften) for at skille de lettere avner fra de tungere kerner. Malten støbes, dvs, den sættes til spiring.

Tonerne I denne melodi optræder et mærkeligt fænomen: nogle toner trækkes ud dobbelt så lange, som de egentlig »burde« være efter »normal« melodifornemmelse. Her er det gentagelsen af Etteren, der får fire fjerdedelsnoder, hvor man ville have forventet fire ottendedelsnoder.
 
  Man tror, det er en fejl, men fænomenet optræder i flere versioner af denne melodi. Varming har hørt melodien i 1830erne. Jeg kender fem andre af disse »elastik-melodier«, bl.a. en fra 1962 sunget af Frederik Brandhøj i Årup, Thy. Når en »fejl« har fungeret i 150 år, så er det ikke nogen fejl.

Dansen I den oprindelige melodi trækkes tonerne kun ud i første omkvæd (indkvæd). Det er mig, der har trukket tonerne ud i andet omkvæd for at få melodien til at passe til 4- eller 6-dans (24 takter).

Fono: Ane Kirstine Sørensen, Voel, 1907. 35 sek.