Hvormed vil du føde mig
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter anonyme sangere, 1500- og 1800-tallet. Melodi: Personlig version efter Gretchen Mejer, Sønderjylland(?), 1842. Ældste kendte version: Svanings håndskrift II nr. 46, 1580. SK 9.

GM 8-dans                                                                                                                                                                Dans 2
Node efter DFS Bg 233. Melodi C 70/9:7.
Pigen og hendes lille ven de talte i fryd og gammen:
  Pigen og hendes lille ven de talte i fryd og gammen:
»Og hvormed vil du føde mig når vi to kommer sammen
  Ja hvormed vil du føde mig når vi to kommer sammen

Ja hvormed vil du føde mig for du er jo ikke særlig rig«
»Jo jeg vil være en fiskermand og fiske med mit gode skib«

»Men hvormed vil du føde mig når skibet går til havets bund«
»Ja så vil jeg ta' min plejl i hånd og tærske korn i bondens lo«

»Men hvormed vil du føde mig når bonden ikke har mere korn«
»Ja så vil jeg vogte køer og får og tude i mit hyrdehorn«

»Men hvormed vil du føde mig når bonden ikke har flere dyr«
»Årh så vil jeg være en trommeslager og gå omkring og råbe i by«

»Jamen hvordan vil du føde mig når trommeskindet går itu«
»Så vil jeg ta' min økse i hånd og fælde træer i bondens skov«

»Men hvormed vil du føde mig når øksen den er blevet slidt«
»Ja så vil jeg være en landsoldat og slås for kongen med kugler og krudt«

»Men hvormed vil du føde mig når kongen ikke vil ha' dig mer«
»Ja så vil jeg bli' en pottemager og dreje de potter og krus af ler«

»Og hvordan vil du føde mig når leret det begynder at frys'«
»Ja så bli'r jeg en guldsmedesvend så vil jeg smede det guld så lys«

»Men hvormed vil du føde mig når jomfruer ej længer vil bære guld«
»Ja så vil jeg være en hattemager og sy de hatte af silke og uld«

»Og hvormed vil du så føde mig når fruerne ej længere vil købe hatte«
»Så vil jeg ta' dig ved min hånd og så må vi rundt i landet flakke«

»Men hvormed vil du føde mig når landet det bli'r goldt og øde«
»Ja så vil jeg gi dig Vorherre i vold og så kan han dig klæde og føde«

»Men hvormed vil du føde mig hvis Vorherre han ikke vil ha' mig mer«
»Ja så gi'r jeg dig Fanden i vold og så kan han sgu ta' dig«

»Jamen hvormed vil du føde mig hvis Fanden han ikke vil ha' mig mer«
»Ja så vil jeg ta' både skovl og spade og grave dig jorden ned«

»Og hvormed vil du føde mig hvis jorden ikke vil ha' mig mer«
»Ja så ka' du rende mig i min røv og finde din føde lige der«