Fluens bryllup 3
© Leif Varmark, 2007. Tekst og melodi: Personlig version efter Kristen Rasmussen Egendal, Them, 1875. Ældste kendte version: Hans Mikkelsen Ravn: Rhytmologia Danica, side 115, 1649. SK 8.

GM 4-dans eller 5-dans                                                    Talesang


Først i høst og sidst i slet
  pirum
så er der fluer og bremser flest
  pirum nostrum
  kom kom kostrum
  kom kårrisel fårri daterum

Bremsen red til fluens gård
ved siden hængte sobel og mår

»Og hør du flue favr og fin
og vil du være allerkæresten min?«

»Når jeg drikker af min gyldne kande
så drikker du af din asenpande

Når jeg spiser af mit sølverfad
så spiser du af din asenrad

Når jeg sidder i kongens sale
så sidder du under hestens hale«

Bremsen han slog fluen til jord
så sad fluen og flipped i mår

Fluen fløj op og flipped og græd:
»Hvornår så skal vort bryllup være?«

»Mariedag som er i høst
der samles bremser og fluer bedst«

Der var så dejligt et brudehus
der hopped en loppe der pev en mus

 
 

Og bremsen skulle i dansen springe
forgyldte sporer om benene klinge

Og fluen skulle bagefter svinge
det silke monne til jorden hænge

Og der var så prægtig en brudeseng
ja femten traver halm blev brugt til den

Nu slutter jeg min bremsesang
tag fat enhver som bedre kan


Kommentar:

SM 3-spring


Man kan også danse 3-spring på omkvædet. Det foregår på følgende måde: Storrytmen er 57± slag i minuttet, og den holdes konstant. Når vi deler den i to, har vi Gang (114±). Når vi deler den i tre, har vi 3-spring (171±). Det skifter man så mellem under dansen. Så enkelt er det - i teorien. Vi øvede det meget en overgang i Folkemusikhuset i Hogager, men jeg er ikke sikker på, at der var ret mange, der lærte det. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Så nu danser jeg bare - 3-spring i min egen passende rytme og prøver at lokke de andre i kæden med på den...
 
Fluens bryllup 4
© Leif Varmark, 2007. Tekst og melodi: Personlig version efter Karen Toxværd, Sillestrup, 1885. Ældste kendte version: Hans Mikkelsen Ravn: Rhytmologia Danica, side 115, 1649. SK 8.

GM 6-dans eller LM 2-spring                                                    Dans 2
Node efter DFS 1929/34 II, Evald Tang Kristensens renskrifter. Melodi E 85/3:11.

Torbisten krøb bag ovnen
  kom petrum
der græd han for en kone
  kom patrum
  dikten mosjø patrum
  lemme lemme darienne bus
  og bønne kubbe lubbe darius

»Og hør du flue favr og fin
og vil du være kæresten min


 
Ja vil du være min væne viv
så gi'r jeg dig mit unge liv«

»Nej hvordan kan jeg være din viv
for du er fattig og jeg er rig

Og når jeg sidder ved herrefad
så roder du rundt i en hesterad

Og når jeg sidder ved herrebord
så roder du rundt i en hestelort

Og når jeg drikker den brune mjød
så drikker du hestens blod så rød«

Torbisten tog fluen ved vingeben
så smed han hende i rendesten

Op stod fluen og snøfted og græd:
»Hvornår så skal vores bryllup være«

»Ja vi vil vente til det blir hede
for så er køerne tykke og fede

Ja vi vil vente til det blir høst
for så er smør og fløde bedst«

Og der blev lystigt i gildeshus
de kællinger sloges med kander og krus

Ja der blev lystigt i gildesgård
og præstens dreng han brækked et lår
 
     
Kommentar
Tonerne Karen Toxværd har en tendens til at dreje ballademelodierne hen mod det moderne viseagtige. Jeg har derfor lavet hendes omkvædsmelodi om. Specielt kan jeg ikke klare hendes opera-agtige afslutning d d1 d g med den forfærdelige tekst »straks frisk spring herom«. Yt med den. Og så har hun fire takter for meget til 6-dans, så yt med dem også. Herved får jeg en melodi, der ruller afsted tilsyneladende uden afslutning. Fedt!

Dansen Den rullende melodi gør, at man får lyst til at synge hurtigere og hurtigere. Det kan man så gøre, men man kan også danse Gang til verset og Løb til omkvædet.
  Mundmusikken Tilsvarende har jeg manipuleret lidt med omkvædsteksten. Karen Toxværd har et sted:

dikten måsjon patum
og kåren sidder fon datum
lemme lemme derien bus
en bønne kubbe darius
straks frisk spring herom

Et andet sted staver Evald Tang Kristensen det anderledes, så det vil jeg også gøre...
 
     
Fluens bryllup 5
© Leif Varmark, 2008. Tekst og melodi: Personlig version efter Valborg og Hildur Torstensson, Dalsland, Sverige, 1959. Ældste kendte version: Hans Mikkelsen Ravn: Rhytmologia Danica, side 115, 1649. SK 8.

GM 5-dans                                                                              Dans 1
Noder efter Den medeltida Balladen, cd, Caprice Records, Sveriges Radio, ca. år 2000?

Og bremsen ville til fluen og fri
   piri um
»Og nu skal hun være kællingen min«
   piri mit mit
   pari an dan
   dari dit dit
   dari an dan
   diri um
 
 
Og da han kom til fluens gård
og der stod fluen og gned sit lår

»Og hør du flue så favr og fin
og nu skal du være kællingen min«

»Nej hvordan tror du at det skulle bli'
for du er jo fattig og jeg er rig

Når jeg spiser af kongens fad
så gnaver du af en hesterad

Og når jeg drikker af dronningens vin
så suger du blod af bondens svin

Og når jeg flyver i kongens sal
så så flyver du under oksens hale

Og når jeg sover i dronningens stol
så sover du i en møddingspøl«

Og bremsen han slog fluen på kind:
»Ja det skal du ha' for talen din«

Fluen begyndte at snøfte og græde:
»Og der hvor du går der vil jeg træde«

»Ja så skal vi giftes til midsommerdag
og det skal jo blive et festligt lag«

Det gilde blev vist ikke så stort
de holdt det på en hestelort
 
     
Kommentar
Ordene Denne ballade har jeg fra søstrene Valborg og Hildur Torstensson, men i oversættelsen har jeg lavet en del om, sat noget ind fra danske vers og også selv digtet noget ind. Her er originalen:

Å brömsen han skulle til fluga och fri
»Säg tycker du du vil bli käringa mi'«

»Vad tycker du det skulle bli likt
du är jo så fattig och jag är så rik

För när jag sitter på kungens fat
då har ju du alls ingen mat

Och när jag sitter i brudekrans
då sitter du under en oxesvans«

  Och brömsen slog fluga ett slag på kind
»Här ska du få för truten din«

Och fluga hon börja å snyfta å gråt
»Ska du och jag nu skiljas åt«

»Nej vårt bröllop ska firas nästa dag
och det ska bli ett lustigt lag«

»Det laget det blir väl inte så stort
det blir väl på en hästelort

Dansen Den noget ensformige melodi indbyder til en lidt langsommere, vraltende kæde, hvilket passer fortrinligt til Mandø-dansen med de fem skæve trin og hoften ud til højre. Udtrykket bør være en grotesk blanding af komik og stolthed.