Den bagvendte ballade
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter forskellige sangere, 1500- og 1800-tallet. Melodi: Personlig version efter anonym sanger, 1571. Ældste kendte version: Langebeks kvart nr. 20 b og 29, 1560-90. SK 4.

 GK 6-dans                                                                             Råb 1
Node efter DGF uncertain/4, DFS A 1571/1:1. Manuskript i Det kgl. Bibliotek, Bøllings Brevsamling D Fol. Nr. 14b.

Jeg vågnede tidligt syv mile før dag
  jeg vågnede tidligt syv mil før dag
jeg filed min økse og slev min sav
  — jeg slev min sav
  alverden den vender sig hurtigt om  

Jeg smurte mine heste og sadled mine sko
så red jeg til solen før skoven stod op

Og svinene sværmer i bøgenes top
og bremserne går og æder olden op

Og fårene driver deres hyrder på græs
og kornet det stavler de karle i læs
 
 
Og køerne malker de piger på stald
og musene æder den gamle kat

Og ulven han står med bidsel i mund
og hestene løber på havsens bund

Og gedden hun flyver så højt i sky
hun taber en fjer i hver en by

Og ræven han sidder på kirkekam
og duen hun løber og bider lam

Jeg kom forbi så velbyrdigt et hus
der brændte munke der sang vokslys

Og ind jeg glugged og ud jeg så
der sad en kælling i hver en vrå

Hun kæmmede grød og hun rørte i blår
de skallede møer slog ud deres hår

Og krøblingen dansed den stumme han sang
den blinde han væved de gyldne bånd

Og jeg det med mine øjne så
at kirken hun udi præsten lå

Ja kirken hun stod udi præsten og sang
jeg åbned mine penge og ofred min pung

Jeg redte min ild og jeg raged min seng
så gik jeg og lagde mig baglæns i den
 
     
Kommentar 1:    
Ordene Her har jeg samlet nogle vers sammen forskellige steder fra, og jeg har lavet det oprindelige første langlinjede vers om til kortlinjet (står her som vers 6), og udskiftet det oprindelige sidste langlinjede vers med et passende kortlinjet slutvers. Indskuddet har jeg selv indført, og omkvædsteksten er inspireret fra den tragiske ballade om Aslag Tordsøn og Skøn Valborg: »Men lykken den vender sig ofte om«.

Tonerne Der eksisterer en norsk melodi til Den bagvendte Ballade, men den er til lange linjer. Hvis man imidlertid kigger, dvs. lytter, nøjere efter, så er der tydelige råb-intonationer i den. 
  Og sidste melodilinje i slutvendingen er stort set identisk med sidste linje i en salmemelodi fra 1571: »Af hiertins grwnd Ieg tacker deg min himmelske fader allene«. Derfor har jeg valgt den.

Dansen
Jeg har skubbet et indskud ind for at få verset til at passe til 6-dans, men udelades dette kan man danse 4-dans i stedet for.

Tilråb De skøre og absurde ballader - karnevalsballader - er altid velegnede til det med tilråb. Her kan en Andensanger erstatte gentagelsesteksten i indskuddet med en serie spontane, hjemmelavede tilråb, ligesom i Kællingens skrifte, Konernes arbejde m.fl.
 
     
Kommentar 2:    

Den bagvendte remse Denne ballade findes også som remse i mange versioner. Her er en:

Anonym, Møn, 1884
I morgen skal jeg op syv mile før dag
og file min økse og slibe min sav
for jeg skal til solen før skoven står op
mens svinene sværmer i skovens top
og bierne løber og sanker olden op
jeg krøb op i en bøg og faldt ned i en eg
og ned i en vikkelager som kaldes hvede
så kom der en kone som sagde:
»Du skal ske skam
ligger du her og rusker min hamp«
hun tog en sten af sit gærde
og slog mig i ryggen med en pære
og hun blev værre
og det spurgtes til Hvidemose
og til Sortemose
og til en mand som havde en hund
som ikke havde næse eller mund
men han kunne æde sig gennem en væg
med syv pølser og to æg

Hør en variant her (43 sek.) ...

Ane Varmark, Emilie og Frida Molsted. Fastelavn år 2000.
 

  Ida Hansen I begyndelsen af 1960erne sang Ida Hansen bl.a. følgende på en melodiblanding af Marken er mejet og Poul sine høns :

Langt op i Småland der danser tusind jævler
fanden og hans oldemor de spiller på klaver
Hansen og Jansen og tutte mutter Svendsen
Iversen og Siversen og Lindstrøm og jag
...
de fingerløse spillede de haltede de sprang
de armløse sloges og de døvstumme sang
åh ja sikken et grin
og de blinde de stod udenfor og kiggede derind

Børn i dag Der findes stadig rester af denne sjældne ballade i dag. Børn overalt synger følgende (melodi: Polly Wolly Doodle all the day):

Var du med den gang
da de døvstumme sang
og de fingerløse spilled på klaver ver ver
og en død mand hang
på et rustent søm og sang:
»Vil du med mig ud i skoven når jeg dør dør dør«

Ane Varmark, 2002.